Produkty

Základní náplní výrobní činnosti je kusový vápenec tříděný, vápenec mletý, vápno vzdušné bílé kusové, vápno vzdušné bílé velmi jemně mleté, vápenný hydrát a mletá struska.