Informace o zpracování osobních údajů

(GDPR)

Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá! Toto prohlášení jsme připravili, abychom vám poskytli informace v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a používáme pouze v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým zákonem o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.). Prostřednictvím tohoto prohlášení bychom vás také rádi informovali o tom, jaké typy údajů zpracováváme a pro jaké účely a jaká práva vám náleží.

1. Sběr a zpracování dat při přístupu na internet

Při každé návštěvě našich webových stránek náš webový server dočasně uloží každý přístup do souboru protokolu. Následující údaje jsou shromažďovány a ukládány až do automatického vymazání:

Zpracování těchto údajů slouží k umožnění používání webových stránek (navázání spojení), zabezpečení systému, technické správě síťové infrastruktury a optimalizaci internetových služeb.
V případě útoků na síťovou infrastrukturu společnosti LB Cemix, s. r o. vyhodnocujeme IP adresy.

Pokud jde o předchozí uvedené případy, nebudou zpracovávány žádné osobní údaje, pokud vy, uživatel, výslovně nepovolíte jejich další zpracování. Mohou být použity profily s pseudonymy.

2. Objednávky

Pokud si objednáte informační materiály nebo jiné zboží, použijeme vaše zadané adresní údaje výhradně ke zpracování objednávky.

3. Použití vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme ke zpracování vaší objednávky u nás. Nedochází k jejich zveřejnění ani předání třetím stranám. Osobní údaje jsou předávány pouze státním institucím a orgánům v rámci závazných vnitrostátních právních předpisů nebo pokud je předání nezbytné pro právní nebo trestní stíhání v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu. Údaje nebudou předávány za žádným jiným účelem.

4. Souhlas s dalším použitím

Využívání některých nabídek na našich webových stránkách, jako jsou zpravodaje nebo fóra, může vyžadovat předchozí registraci a další zpracování osobních údajů, například dlouhodobé ukládání
e-mailových adres, uživatelských ID a hesel. K použití těchto údajů dochází pouze v případě, že jste nám je předali a předem výslovně souhlasili s jejich použitím. V těchto případech vás o souhlas požádáme například na samostatném místě:

4.1 Newsletter a seznam kontaktů v médiích

Pro registraci k odběru newsletteru společnosti LB Cemix, s. r o. potřebujeme alespoň vaši e-mailovou adresu, na kterou má být newsletter zasílán. Další informace jsou dobrovolné
a budou použity pouze na základě vašeho souhlasu, například proto, abychom vás mohli osobně oslovit a abychom mohli objasnit případné dotazy týkající se e-mailové adresy. Pro doručování poštou potřebujeme vaše adresní údaje. V případě distributorů tisku jsou nezbytné informace
o tiskové organizaci, pro kterou pracujete, abychom věděli, že je skutečně dodáván tiskový orgán.

Z odběru našeho newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Buď nám můžete zaslat e-mail, nebo jej zrušit pomocí odkazu v dolní části newsletteru.

4.2 Kniha návštěv a fóra

Pro registraci do internetového fóra společnosti LB Cemix, s. r o. potřebujeme alespoň uživatelské jméno, heslo a vaši e-mailovou adresu. Pro vaši ochranu se registrace do takové služby může uskutečnit pouze tehdy, pokud potvrdíte svou registraci prostřednictvím námi zaslaného e-mailu a odkazu v něm obsaženého a pokud souhlasíte s použitím dalších osobních údajů, pokud jsou pro používání fóra nezbytné.

Tyto služby můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu prostřednictvím příslušné webové stránky služby.

Knihy hostů a fóra nepodléhají kontrole obsahu ze strany společnosti LB Cemix, s. r o. Přesto si vyhrazujeme právo podle vlastního uvážení příspěvky vymazat a vyloučit uživatele
z dalšího používání, zejména pokud příspěvky naplňují trestněprávně relevantní skutečnosti nebo jsou neslučitelné s cíli společnosti LB Cemix, s. r o.

5. Cookies

Používáme takzvané soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě našich webových stránek odesílány z našeho webového serveru do vašeho prohlížeče. Prohlížeč tyto soubory cookies uchovává ve vašem počítači pro pozdější načtení. Soubory cookies obsahují charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci vašeho prohlížeče při opětovném vstupu na webové stránky. Používáme pouze tzv. relační soubory cookies (známé také jako dočasné soubory cookies), tj. soubory cookies, které se ukládají pouze dočasně (do mezipaměti) po dobu vaší návštěvy některé z našich webových stránek.

Ze shromážděných údajů o používání nelze vyvozovat žádné závěry týkající se uživatele
(s výjimkou souborů cookies, které slouží k zaznamenávání údajů v souvislosti s aktivním přihlášením). Veškeré údaje o používání jsou shromažďovány v anonymizované podobě; nebudou spojovány s vašimi osobními údaji a budou vymazány ihned po ukončení statistické analýzy. Všechny soubory cookies jsou vymazány po ukončení relace, tj. jakmile ukončíte relaci prohlížeče.

Na našich webových stránkách dále používáme soubory cookies, které umožňují analýzu chování našich uživatelů při surfování. Tímto způsobem mohou být přenášeny následující údaje:

·        Zadané vyhledávací termíny

·        Četnost zobrazení stránek

·        Používání funkcí webových stránek

Právním základem pro zpracování údajů na základě souhlasu uživatele je čl.6 odst. 1 písm. a) GDPR, jak je uvedeno v banneru se soubory cookies, a také oprávněný zájem společnosti LB Cemix, s. r o. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud se nejedná o soubory cookies nezbytné pro provoz webových stránek.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití technicky nezbytných cookies je článek 6, odst. 1 písm. f) GDPR.

Použité soubory cookies slouží zejména k analýze četnosti používání a počtu návštěvníků našich webových stránek. Dále slouží k další identifikaci vašeho počítače během návštěvy našich webových stránek při přecházení z jedné stránky na druhou a ke zjištění konce vaší návštěvy. To nám umožňuje zjistit, které sekce našich webových stránek a které další webové stránky naši uživatelé navštívili.

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookies je zjednodušit jejich uživatelům používání webových stránek. Některé funkce naší webové prezentace nelze poskytovat bez použití souborů cookies. Pro poskytování těchto funkcí je nezbytné rozpoznat váš prohlížeč, i když jste přešli na jinou stránku.

Následující aplikace vyžadují soubory cookies:
Přenos jazykových nastavení
Zapamatování vyhledávacích výrazů

Uživatelské údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookies se nepoužívají
k vytváření uživatelských profilů.

6. Ustanovení o ochraně údajů při použití a využívání služby YouTube

Na této webové stránce má ovladač integrované součásti služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně nastavit videoklipy a ostatním uživatelům, kteří je také zdarma prohlížejí, hodnotí a komentují. YouTube umožňuje publikovat všechny druhy videoklipů, takže prostřednictvím internetového portálu máte přístup jak k celým filmům a televiznímu vysílání, tak i k hudebním videoklipům, upoutávkám a videoklipům vytvořeným uživateli.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč
v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube lze získat na adrese https://www.youtube.com/about/. V průběhu tohoto technického postupu získávají YouTube
a Google poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, YouTube při každém vyvolání podstránky, která obsahuje video YouTube, rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době volání na naše webové stránky přihlášen na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video na YouTube, či nikoli. Pokud takové předávání těchto informací YouTube a Googlu není pro subjekt údajů žádoucí, lze doručení zabránit, pokud se subjekt údajů před voláním na naše webové stránky odhlásí ze svého vlastního účtu YouTube.

Informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společnostmi YouTube
a Google jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně údajů společnosti YouTube, která jsou
k dispozici na internetových stránkách https://www.youtube.com/t/terms
a https://policies.google.com/privacy.

7. Zásady ochrany osobních údajů v Google Maps

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Díky Mapám Google vám můžeme lépe zobrazit místa a přizpůsobit tak naše služby vašim potřebám. Používáním Map Google jsou data přenášena společnosti Google a ukládána na jejích serverech. Zde chceme podrobněji popsat, co jsou Mapy Google, proč tuto službu Google používáme, jaká data se ukládají a jak tomu můžete zabránit.

7.1. Co jsou Google Maps?

Google Maps jsou internetová mapová služba společnosti Google Inc. Pomocí Map Google můžete vyhledávat přesnou polohu měst, památek, ubytovacích zařízení nebo firem online pomocí počítače, tabletu nebo aplikace. Pokud jsou společnosti zastoupeny v aplikaci Moje firma Google, zobrazí se kromě polohy také další informace o společnosti. Aby bylo možné zobrazit cestu, jak se tam dostat, lze mapové výřezy místa integrovat do webové stránky pomocí kódu HTML. Mapy Google zobrazují zemský povrch jako silniční mapu nebo jako letecký či satelitní snímek. Díky snímkům Street View a vysoce kvalitním satelitním snímkům je možné velmi přesné zobrazení.

7.2. Proč na našich webových stránkách používáme Google Maps?

Veškeré naše úsilí na této stránce směřuje k tomu, abychom vám nabídli užitečný a smysluplný čas strávený na našich webových stránkách. Díky integraci Map Google vám můžeme poskytnout nejdůležitější informace o různých místech. Na první pohled tak uvidíte, kde sídlíme. Popis trasy vám vždy ukáže nejlepší nebo nejrychlejší cestu k nám. Můžete získat pokyny pro trasy autem, veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole. Poskytování Map Google je pro nás součástí služeb zákazníkům.

7.3. Jaká data Google Maps ukládají?

Aby Mapy Google mohly nabízet všechny své služby, musí o vás zaznamenávat a ukládat data. Mezi ně patří mimo jiné zadané vyhledávané výrazy, vaše IP adresa a souřadnice zeměpisné šířky a délky. Pokud použijete funkci plánování trasy, uloží se také zadaná počáteční adresa. K ukládání těchto údajů však dochází na webových stránkách Google Maps. Můžeme vás o tom pouze informovat, ale nemůžeme to ovlivnit. Vzhledem k tomu, že jsme integrovali Google Maps do našich webových stránek, nastaví společnost Google ve vašem prohlížeči minimálně jeden soubor cookies (název: NID). Tento soubor cookies ukládá údaje o vašem uživatelském chování. Google tyto údaje používá především k optimalizaci svých vlastních služeb a k poskytování individuální, vám přizpůsobené reklamy.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností Google,
o vašich právech a preferencích v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podléhá štítu EU-USA na ochranu soukromí,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

7.4. Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Servery společnosti Google jsou umístěny v datových centrech po celém světě. Většina serverů se nachází v Americe. Z tohoto důvodu jsou vaše data stále častěji ukládána v USA. Zde si můžete přečíst, kde přesně se datová centra společnosti Google nacházejí: https://www.google.com/about/datacenters/locations/  

Společnost Google distribuuje data na různých datových nosičích. To znamená, že data lze rychleji vyvolat a jsou lépe chráněna proti pokusům o manipulaci. Každé datové centrum má také speciální nouzové programy. Pokud například dojde k problémům s hardwarem společnosti Google nebo
k ochromení serverů přírodní katastrofou, data zůstanou téměř jistě chráněna.

Google ukládá některá data po určitou dobu. U jiných dat nabízí společnost Google pouze možnost jejich ručního odstranění. Společnost také anonymizuje informace (například reklamní údaje)
v protokolech serverů tím, že po 9 nebo 18 měsících odstraní část IP adresy a informace
o souborech cookies.

8. Google Analytics Zásady ochrany osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme analytický nástroj Google Analytics (GA) od americké společnosti Google LLC (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics shromažďuje údaje o vašich činnostech na našich webových stránkách. Pokud například kliknete na odkaz, tato akce se uloží do souboru cookie a odešle se do služby Google Analytics. Zprávy, které získáváme ze služby Google Analytics, nám umožňují lépe přizpůsobit naše webové stránky a služby vašim potřebám. V následujícím textu se tomuto nástroji pro sledování věnujeme podrobněji a především vás informujeme o tom, jaké údaje se ukládají a jak tomu můžete zabránit.

8.1. Co je Google Analytics?

Google Analytics je nástroj pro sledování, který se používá k analýze návštěvnosti našich webových stránek. Aby služba Google Analytics fungovala, je do kódu našich webových stránek zabudován sledovací kód. Když navštívíte naše webové stránky, tento kód zaznamenává různé akce, které na našich webových stránkách provádíte. Jakmile opustíte naše webové stránky, jsou tyto údaje odeslány na server Google Analytics a tam uloženy.

Google data zpracovává a my dostáváme zprávy o vašem uživatelském chování. Mohou to být následující přehledy:

a.     Zprávy o cílové skupině: Díky přehledům cílových skupin lépe poznáme naše uživatele a přesněji zjistíme, kdo má o naše služby zájem.

b.     Přehledy zobrazení: Zobrazovací reporty nám umožňují snadněji analyzovat
a vylepšovat naši online reklamu.

c.      Přehledy o akvizici: Akviziční reporty nám poskytují užitečné informace o tom, jak můžeme pro naše služby nadchnout více lidí.

d.     Přehledy o chování: Zde se dozvídáme, jak s našimi webovými stránkami pracujete. Můžeme pochopit, kudy se na našich stránkách pohybujete a na které odkazy klikáte.

e.     Přehledy o konverzích: Konverze je proces, při kterém na základě marketingového sdělení provedete požadovanou akci. Například když se změníte z čistého návštěvníka webu na kupujícího nebo odběratele newsletteru. Pomocí těchto zpráv se můžeme dozvědět více o tom, jak jste naše marketingová opatření přijali. Tímto způsobem chceme zvýšit míru konverze.

f.       Přehledy v reálném čase: Zde vždy okamžitě zjistíme, co se na našich webových stránkách děje. Například vidíme, kolik uživatelů právě čte tento text.

 8.2. Proč na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics?

Náš cíl na těchto webových stránkách je jasný: chceme vám nabídnout ty nejlepší možné služby.
K dosažení tohoto cíle nám pomáhají statistiky a údaje ze služby Google Analytics.

Statisticky vyhodnocené údaje nám ukazují jasný obraz o silných a slabých stránkách našeho webu. Na jedné straně můžeme naše stránky optimalizovat tak, aby je zájemci na Googlu snáze našli. Na druhé straně nám data pomáhají lépe porozumět vám jako návštěvníkům. Víme tedy velmi dobře, co je třeba na našich webových stránkách zlepšit, abychom vám mohli nabídnout co nejlepší služby. Údaje nám také pomáhají provádět naše reklamní a marketingová opatření individuálněji a hospodárněji. Koneckonců má smysl ukazovat naše produkty a služby pouze lidem, kteří o ně mají zájem.

8.3. Jaká data Google Analytics ukládá?

Služba Google Analytics používá sledovací kód k vytvoření náhodného, jedinečného ID, které je spojeno se souborem cookies vašeho prohlížeče. Takto vás Google Analytics rozpozná jako nového uživatele. Při příští návštěvě našich stránek budete rozpoznáni jako "vracející se" uživatel. Všechny shromážděné údaje se ukládají společně s tímto ID uživatele. V první řadě je možné vyhodnocovat pouze pseudonymní uživatelské profily.

Štítky, jako jsou soubory cookies a ID instance aplikace, měří vaše interakce na našich webových stránkách. Interakce jsou všechny typy akcí, které na našich webových stránkách provádíte. Pokud používáte i jiné systémy Google (např. účet Google), mohou být údaje generované prostřednictvím služby Google Analytics propojeny se soubory cookies třetích stran. Společnost Google nepředává údaje Google Analytics, pokud to jako provozovatel webových stránek neschválíme. Výjimky mohou nastat, pokud to vyžaduje zákon.

Umístění: V případě, že se jedná o službu Google Google, je možné, že se jedná o službu Google Google: Prostřednictvím IP adresy lze určit zemi a vaši přibližnou polohu. Tento proces se také nazývá určování polohy IP.

Technické informace: V případě, že se jedná o zařízení, které se nachází na území České republiky, je možné, že se jedná o zařízení, které se nachází na území České republiky: Technické informace zahrnují mimo jiné typ prohlížeče, poskytovatele internetového připojení nebo rozlišení obrazovky.

Zdroj původu: Google Analytics nebo nás samozřejmě také zajímá, z jaké webové stránky nebo
z jaké reklamy jste na naše stránky přišli.

Mezi další údaje patří kontaktní údaje, případná hodnocení, přehrávání médií (např. pokud si na našich stránkách přehrajete video), sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí nebo jeho přidání do oblíbených. Tento seznam si nečiní nárok na úplnost a slouží pouze pro obecnou orientaci při ukládání dat službou Google Analytics.

8.4. Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Společnost Google rozeslala své servery po celém světě. Většina serverů se nachází v Americe,
a proto jsou vaše data obvykle uložena na amerických serverech. Zde si můžete přečíst, kde přesně se nacházejí datová centra společnosti Google:
https://www.google.com/about/datacenters/locations/  

Vaše data jsou distribuována na různých fyzických nosičích dat. To má tu výhodu, že data lze rychleji vyvolat a jsou lépe chráněna proti manipulaci. Každé datové centrum společnosti Google má pro vaše data příslušné nouzové programy. Pokud například dojde k selhání hardwaru ve společnosti Google nebo k ochromení serverů přírodními katastrofami, zůstává riziko přerušení služeb ve společnosti Google nízké.

Služba Google Analytics má standardní dobu uchovávání uživatelských dat 26 měsíců. Poté budou vaše uživatelská data vymazána. Máme však možnost zvolit si dobu uchovávání uživatelských dat. Máme pět možností:

• Vymazání po 14 měsících

• Vymazání po 26 měsících

• Vymazání po 38 měsících

• Vymazání po 50 měsících

• Žádné automatické mazání

Po uplynutí zadaného období se data jednou za měsíc odstraní. Tato doba uchovávání se vztahuje na vaše údaje, které jsou spojeny se soubory cookies, identifikací uživatele a reklamními ID (např. soubory cookies z domény DoubleClick). Výsledky zpráv jsou založeny na agregovaných údajích
a jsou ukládány nezávisle na uživatelských údajích. Agregované údaje jsou kombinací jednotlivých údajů do většího celku.

8.5. Jak mohu smazat svá data nebo zabránit jejich ukládání?

Ukládání souborů cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však, že
v takovém případě nebudete moci tyto webové stránky využívat v plném rozsahu. Stažením
a instalací tohoto doplňku prohlížeče můžete navíc zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookies a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google. Aktuální odkaz je https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete sledování pomocí služby Google Analytics na našich stránkách zabránit kliknutím na tento odkaz:
Deaktivovat službu Google Analytics

9. Zásady ochrany osobních údajů Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme Google reCAPTCHA od americké společnosti Google LLC (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Pomocí reCAPTCHA můžeme určit, zda jste skutečně člověk z masa a kostí a ne robot nebo jiný spamový software. Pod pojmem spam rozumíme jakékoli nevyžádané informace, které nám byly zaslány elektronicky.

9.1. Co je reCAPTCHA?

ReCAPTCHA je bezplatná služba captcha od společnosti Google, která chrání webové stránky před spamovým softwarem a zneužitím ze strany návštěvníků, kteří nejsou lidmi. Nejčastěji se tato služba používá při vyplňování formulářů na webu. Služba captcha je automatický Turingův test, který má zajistit, aby akci na internetu provedl člověk, a ne bot. V klasickém Turingově testu (pojmenovaném po počítačovém vědci Alanu Turingovi) určuje rozdíl mezi botem a člověkem člověk. V případě captchas to rovněž provádí počítač nebo softwarový program. Klasické captchy pracují s malými úlohami, které jsou pro člověka snadno řešitelné, ale pro stroje představují značné obtíže. S reCAPTCHA už nemusíte aktivně řešit hádanky. Nástroj využívá moderní techniky rizikového rozlišování lidí od botů. S neviditelnou reCAPTCHA, kterou používá Bamboo, už ani to není nutné. S reCAPTCHA v3 je do zdrojového kódu zahrnut prvek JavaScriptu a nástroj pak běží na pozadí a analyzuje chování uživatelů. Z těchto uživatelských akcí software vypočítá takzvané captcha skóre. Google toto skóre používá k výpočtu toho, jak pravděpodobné je, že jste člověk,
a to ještě před zadáním captchy. ReCAPTCHA nebo captcha obecně se používá vždy, když by boti mohli manipulovat s některými akcemi (například registrace, průzkumy atd.) nebo je zneužít.
V LB Cemix, s. r. o. jsou následující stránky chráněny pomocí reCAPTCHA v3: Přihlašovací stránka, Registrační stránka, Stránka pro zapomenuté heslo, Kontaktní stránka.

V následujícím seznamu jsou uvedeny příklady shromážděných údajů o prohlížeči a uživateli, které zpracovává společnost Google.

URL odkazu (adresa stránky, ze které návštěvník přišel).
Informace o operačním systému (software, který umožňuje spuštění počítače. Známé operační systémy jsou Windows, Mac OS X nebo Linux).
Soubory cookies (malé textové soubory, které ukládají data v prohlížeči).
Chování myši a klávesnice (ukládá se každá akce, kterou provedete myší nebo klávesnicí).
Nastavení data a jazyka (ukládá se jazyk nebo datum, které máte v počítači přednastavené).
Všechny objekty JavaScriptu (JavaScript je programovací jazyk, který umožňuje přizpůsobení webových stránek uživateli. Objekty JavaScriptu mohou pod jedním názvem shromažďovat všechny druhy dat)
Rozlišení obrazovky (udává, z kolika pixelů se skládá zobrazení obrazu)

9.2. Proč na našich webových stránkách používáme reCAPTCHA?

Na našich stránkách chceme přivítat pouze lidi z masa a kostí. Boti nebo spamovací software jakéhokoli druhu mohou klidně zůstat doma. Proto vytahujeme všechny prostředky, abychom se ochránili a nabídli vám co nejlepší uživatelský zážitek. Z tohoto důvodu používáme reCAPTCHA od společnosti Google. Tímto způsobem si můžeme být zcela jisti, že zůstaneme webem "bez botů". Použitím reCAPTCHA jsou společnosti Google předávány údaje, na jejichž základě společnost Google určí, zda jste skutečně člověk. reCAPTCHA tedy slouží bezpečnosti našich webových stránek, a tím i vaší bezpečnosti. Bez reCAPTCHA by se například mohlo stát, že bot při registraci zaregistruje co nejvíce e-mailových adres, aby mohl "spamovat" fóra nebo blogy nežádoucím reklamním obsahem. Spamovací boti by se mohli pokusit uhodnout e-mailové adresy našich zákazníků, např. pomocí stránky se zapomenutým heslem. Pomocí reCAPTCHA můžeme takovým útokům botů zabránit..

9.3. Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Společnost Google rozeslala své servery po celém světě. Většina serverů se nachází v Americe,
a proto jsou vaše data obvykle uložena na amerických serverech. Zde si můžete přečíst, kde přesně se nacházejí datová centra společnosti Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

9.4. Jak mohu odstranit svá data nebo zabránit jejich ukládání?

Pokud chcete zabránit předávání jakýchkoli údajů o vás a vašem chování společnosti Google, musíte se před návštěvou našich webových stránek zcela odhlásit od společnosti Google
a vymazat všechny soubory cookies společnosti Google nebo použít software reCAPTCHA. Obecně platí, že údaje jsou společnosti Google odesílány automaticky, jakmile navštívíte naše webové stránky. Chcete-li tyto údaje vymazat, musíte kontaktovat podporu společnosti Google na adrese https://support.google.com/?hl=en-GB&tid=111681080

10. Zásady ochrany osobních údajů Google Ads

Využíváme nabídku Google Ads, abychom upozornili na naše atraktivní nabídky pomocí reklamy (tzv. Google Ads) na externích webových stránkách. V souvislosti s údaji o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Máme zájem na tom, aby se vám zobrazovaly reklamy, které vás zajímají, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější
a abychom dosáhli spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.

10.1. Co je Google Ads?

Tyto reklamní materiály dodává Google prostřednictvím takzvaných „reklamních serverů“. K tomu používáme soubory cookies reklamního serveru, ze kterých lze měřit určité metriky výkonu, jako jsou reklamy nebo kliknutí uživatelů. Pokud na naše webové stránky vstoupíte prostřednictvím reklamy Google, Google Ads uloží soubor cookies do vašeho počítače. Tyto soubory cookies obvykle ztrácejí platnost po 30 dnech a neměly by sloužit k vaší osobní identifikaci. Zpravidla se jedinečné ID souboru cookies, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zhlédnutí) a informace o odhlášení (označení, že uživatel již nechce být oslovován) obvykle ukládají jako hodnoty analýzy pro tento soubor cookies.

10.2. Proč používáme Google Ads?

Tyto soubory cookies umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka služby Ads a platnost souboru cookies uloženého
v jeho počítači ještě nevypršela, společnost Google a zákazník mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi služby Ads je přiřazen jiný soubor cookies. Soubory cookies tedy nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ads. Sami v rámci výše uvedených reklamních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení poskytovaná společností Google. Na základě těchto hodnocení můžeme identifikovat, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště účinná. Z používání reklamního materiálu nezískáváme žádné další údaje; zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromážděných používáním tohoto nástroje společností Google a dalším používáním těchto údajů, a proto vás informujeme podle úrovně našich znalostí: Zahrnutím konverze reklam získá společnost Google informace, které máte vstoupili do příslušné části našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni u služby poskytované společností Google, může Google návštěvu přiřadit k vašemu účtu. I když nejste registrováni u Google nebo jste se nepřihlásili, existuje šance, že poskytovatel vaši IP adresu zjistí a uloží.

​ Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 (a) GDPR.

10.3. Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Společnost Google rozeslala své servery po celém světě. Většina serverů se nachází v Americe,
a proto jsou vaše data obvykle uložena na amerických serverech. Zde si můžete přečíst, kde přesně se nacházejí datová centra společnosti Google: https://www.google.com/about/datacenters/locations/  

11. Zabezpečení dat

LB Cemix, s. r. o. používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů námi spravovaných před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují
v souladu s technologickým vývojem.

12. Doba uložení

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím našich webových stránek uchováváme tak dlouho, dokud jsou nutné pro plnění našich smluvních povinností. Pokud zpracování závisí na vašem souhlasu, budeme tyto údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. nebo dokud svů souhlas neodvoláte. Vaše údaje budeme také uchovávat pouze po dobu, po kterou jsme povinni je uchovávat ze zákona a po dobu, kdy proti nám lze uplatnit nároky. Další podrobnosti naleznete ve výše uvedených částech.

13. Právo na informace a kontaktní údaje

Máte právo na přístup k uloženým osobním údajům a také právo na opravu nesprávných údajů, zablokování a vymazání.

Pokud jste registrováni jako uživatel jednotlivých služeb společnosti LB Cemix, s. r. o., nabízíme vám také částečné prohlížení údajů prostřednictvím uživatelského účtu a v případě potřeby je smazat nebo změnit.

Pokud si přejete obdržet informace o svých osobních údajích nebo je opravit či smazat nebo máte další dotazy ohledně použití vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, kontaktujte: mirka.kambova@cemix.cz

14. Zahrnutí, platnost a aktuálnost zásad ochrany osobních údajů

Používáním našich webových stránek souhlasíte s výše popsaným používáním údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné a datované od 25. května 2018.

Vzhledem k vývoji našich webových stránek nebo zavádění nových technologií může být nutné změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. LB Cemix, s. r. o. si vyhrazuje právo kdykoli změnit zásady ochrany osobních údajů s účinností do budoucna. Doporučujeme vám čas od času zkontrolovat aktuální zásady ochrany osobních údajů.