Oblast aplikace

5900 Nátěry, příslušenství

Pro úspěšné a efektivní provedení práce a dosažení kvalitního výsledku hrají důležitou roli doplňkové produkty.

Pro akustickou a tepelnou izolaci se na nosný podklad aplikuje izolační vrstva před nanesením stěrky. V opačném případě oddělovací fólie brání stěrce v přilnutí k podkladu.

Izolační pásky na okrajích slouží jako dilatační spára a zabraňují kontaktu stěrky se stěnami během jejího rozpínání nebo smršťování. Ujistěte se vždy, že všechny potřebné doplňky máte k dispozici před zahájením stavby, abyste zajistili plynulý průběh projektu.