Oblast aplikace

8800 Tmely, příslušenství

Pro dokonalý estetický vzhled!

Ve vlhkých místnostech se optimálního utěsnění přechodů a mezer mezi komponenty dosáhne pomocí sanitárního silikonu. Tento flexibilní těsnicí materiál je trvale elastický a dokáže absorbovat pohyby a roztažnost povrchů, aniž by praskal nebo ztrácel svou těsnicí funkci. Separační provazec se používá jako prostorový a expanzní kloub při pokládce obkladů a dlažby. Tím lze absorbovat teplotní nebo mechanické pohyby bez prasklin.