Oblast aplikace

Primer properties

Podklad

5400 Penetrace

Základem dlouhodobě odolné a bezchybné podlahy je výběr kvalitních materiálů pro jednotlivé vrstvy. Díky penetraci Cemix se sjednotí nasákavost podkladu, čímž získáme lepší přilnavost pro následující vrstvy.