Prodejní místo

Oblast aplikace

Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm²

Typ stavby

Masonry brick type

Vlastnosti produktu

1300 Zdicí a zakládací malty

Kromě písku, pojiva a vody obsahují naše předem namíchané maltové směsi také další přísady a příměsi upravující jejich vlastnosti a požadované parametry, jako je doba zpracovatelnosti, pružnost nebo konzistence.

V závislosti na zamýšleném použití se malty pro zdění rozdělují na malty pro klasickou spáru a na tenkou spáru.

Podle pojiva rozlišujeme mezi vápennou maltou, vápenocementovou maltou a cementovou maltou, z nichž každá může dosahovat různých pevností v tlaku. Zvolené pojivo a jeho množství ve směsi mají klíčový vliv na dosaženou pevnost v tlaku.

Z důvodů zajištění kvality, ale také kvůli úspoře času, se zdicí malta dnes téměř nikdy nemíchá přímo na staveništi. Suchá zdicí maltová směs se dodává předem namíchaná, ve snadno přepravitelných a venku skladovatelných obalech, větší množství lze dodávat také v silech. Přidejte vodu, promíchejte, nechte dozrát a máte hotovo.