1310
ZDICÍ MALTA 10MPa

021

Se zvýšenou pevností

Vápenocementová malta pro zdění z tradičních materiálů

  • Ideální pro zdění z plných a lehčených cihel, bloků a tvárnic.
  • Pro zdění obvodových, nosných a výplňových zdí a příček.
  • Vhodná také pro zdění komínových těles.
  • Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

Oblast použití

  • Exteriér: stěna
  • Interiér: stěna

Způsob zpracování

  • Pro ruční a strojní zpracování
  • Malta se zvýšenou pevností pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů, např. plných i lehčených cihel, bloků, tvárnic apod. Je vhodná také pro zdění komínových těles. Není určená pro konstrukce z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

Varianty

Druh balení

Materiál obalu

Produkt kód

Balení

Druh balení

Pytel

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC1 021 25 40 00VN

Balení

25 kg

Druh balení

Pytel

Materiál obalu

Papír

Produkt kód

BC1 021 25 40 00WN

Balení

25 kg

Druh balení

Silo

Materiál obalu

Bez balení

Produkt kód

BC1 021 00 40 00VN

Balení

1 000 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách, zejména za teplého počasí, zdivo dostatečně navlhčete, aby malta předčasně nevyschla.
Za chladného počasí musí být zdivo naopak suché.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomocí pomaluběžného vrtulového míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.
Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,13 L 0,16 L
25 kg 3,25 L 4 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Hmotu rozprostřete na připravený podklad (např. zdicí prvek) zednickou lžící nebo pomocí příslušného nástroje. Okamžitě po nanesení malty osaďte zdicí prvek a vyrovnejte ho. Aplikovaný materiál chraňte před rychlým vyschnutím, přímým sluncem, deštěm a mrazem.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 12 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 15 mm
Maximální tloušťka vrstvy 55 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.85
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 15 MM 0.9 m²
1 000 kg 15 MM 36.04 m²

Zpracovatelnost

90 min

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, vápenný hydrát a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 4
Trvalé zatížení po 28 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 10 N/mm²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 1.03
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 35
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1850
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 2050

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - omítání a zdění staveb z betonových skořepinových tvárnic

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.