Oblast aplikace

Netto hmotnost

Objem balení

4000 Penetrace a kontaktní můstky

Kontaktní můstky slouží k zajištění pevného a trvanlivého spojení mezi podkladem a následujícími vrstvami. Jsou nezbytným prostředkem pro vytváření kvalitních povrchů. Zlepšují přilnavost zejména na problematických podkladech ze starých, hladkých nebo nenasákavých materiálů.

Kontaktní můstek je vhodné použít před aplikací interiérových omítek, ať už sádrových nebo vápenných. Zlepšuje jejich přilnavost a přispívá k hladkému a stabilnímu povrchu.