Oblast aplikace

8100 Hydroizolační hmoty

Profesionálně provedená hydroizolace kvalitními hydroizolačními materiály je základem pro dlouhodobou ochranu konstrukce budovy a její údržbu. K tomuto účelu se na povrchy stěn a podlah nanáší hydroizolační vrstva, která zabraňuje pronikání vody, a až následně se nalepí obklady a dlažba.

Flexibilní hydroizolační stěrky se pružně přizpůsobují případným pohybům podkladu a snižují tak vznik trhlin. Ještě lepší vlastnosti mají pružné těsnicí pásky, které trhliny překlenou.

Disperzní polymercementové hydroizolační stěrky jsou pak vhodné zejména pro rozsáhlou hydroizolaci, zatímco hydroizolační pásky se používají především pro utěsnění přechodů a spojů.

Cemix nabízí kvalitní hydroizolační materiály pro zajištění spolehlivé a trvanlivé hydroizolace na vlhkých plochách.