Oblast aplikace

2400 Příslušenství

Pro správnou realizaci a fungování vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) jsou zapotřebí různé doplňky, které slouží k zajištění efektivity a trvanlivosti celého systému.

Výztužné tkaniny ze skelných vláken se připevňují na izolační desky pomocí lepicí stěrky. Jejich použitím se zvyšuje odolnost a pevnost fasády a ochrana před praskáním v důsledku teplotní roztažnosti. Hmoždinky slouží k dalšímu trvalému ukotvení izolačních desek. Profilové lišty a koncové profily, které se instalují na rohy a hrany fasády, kolem oken a dveří, zajistí čistý a přesný vzhled spojů a hran a chrání před mechanickým namáháním na exponovaných místech.