Prodejní místo

Hlavní pojivo

2200 Fasádní stěrky a lepidla

Lepicí stěrky jsou skvělým způsobem pro spojení a lepení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Jsou vhodné na všechny minerální podklady, jako jsou cihly, beton, vápenopískové cihly nebo pórobeton. Díky své vysoké adhezní síle lze lepit izolační desky s vyšší hmotností.

Pro instalaci bez hmoždinek nebo pro zateplovací systémy vystavené silnému větru nabízí Cemix zvláště výkonné produkty. Lepicí stěrky jsou difuzně otevřené a prodyšné, tedy propustné pro vodní páru a vzduch. To znamená, že zdivo zůstává suché a bez plísní. Armovací síť se také nanáší pomocí stěrky, stejně tak se s ní vyrovnává podklad. To vyhlazuje nerovnosti v zdivu nebo izolačních deskách a těsní trhliny a spáry.