2240
LEPICÍ STĚRKA FIX

Dříve 165

Rychlé a snadné lepení bez vrtání

Lepicí hmota pro bezkotevní systém

 • Pro lepení tepelného izolantu na bázi EPS a MW s kolmým vláknem bez kotvení hmoždinkami.
 • Kotvení bez hmoždinek: Eliminace tepelných mostů.
 • Rychle a snadno: Montáž bez problémů a vrtání.
 • S vysokou soudržností k minerálním podkladům. Ideální také pro fasády s těžkou povrchovou úpravou např. obklady.
 • Certifikováno v zateplovacích systémech Cemixtherm (ETICS): Splňuje požadavky EAD, ET AG 004 a třídy A CZB.

Oblast použití

 • Exterier: stěna + strop
 • Interiér: stěna + strop

Oblast vytápění-chlazení

 • Stěna + Strop

Způsob zpracování

 • Pro ruční zpracování
 • Vhodné pro bezkotevní lepení zateplovacích systému Cemixtherm.
 • Pro soklové části domu.
 • Pro lepení zateplovacích systémů s požadavkem na vysokou únosnost.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC5 165 25 07 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použit penetraci Cemix 2613, hladké podklady zdrsnit nebo použít kontkaktní můstek Cemix 2620, případně Cemix 8040. V případě nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného vrtulového mísidla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 6,25 L 7,25 L
1 kg 0,25 L 0,29 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
3 min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Lepení izolantu: Tepelná izolace z minerální vlny-lamely se nejdřív v místech lepení přestěrkuje tenkou vrstvou (lepící hmota se vetře do povrchu izolace) a na ni se bezprostředně poté nanese požadované množství lepící hmoty. Povrch desek z extrudovaného polystyrenu, který není povrchově upraven, se před lepením přebrousí. Desky z EPS se nemusí před nanášením hmoty přebrušovat. Lepicí hmota se nanáší na rub izolační desky, celoplošně zubovým hladítkem. Výška zubu hladítka se volí podle rovinnosti podkladu (min. 10 mm pro ideálně rovný podklad). Při strojním zpracování je možné nanášet lepicí hmotu i na podkladní plochu hadovitě tak, aby rozteč byla cca 200 mm. Na takto nanesenou lepicí hmotu lepte tepelněizolační desky. Doba aktivní lepivosti je cca 20 minut, proto nanášejte hmotu pouze na takovou plochu, kterou bezpečně během této doby obložíte. Minimální plocha lepení musí splňovat požadavky předepsané výrobcem tepelněizolačního systému. Systém lepení je podrobně popsán v technologických předpisech pro provádění zateplovacích systémů Cemix.
Spotřeba na lepení izolantu : 4,0 - 6,0 kg/m2

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 3 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 5 mm
Maximální tloušťka vrstvy 10 mm

Spotřeba

Spotřeba od
4
Spotřeba do
6
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg lepení bodově lepení bodově 5.2 m²

Zpracovatelnost

180 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, cement, redispergovatelný polymer a další speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,7
Přídržnost při uložení za sucha k izolačnímu materiálu v N/mm² 0.08
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.25
Přídržnost po uložení v mokru a po 2h sušení v N/mm² 0.08
Přídržnost po uložení v mokru a po 7h sušení v N/mm² 0.25
Trvanlivost min. 10 cyklů - zkouška mrazuvzdornosti dle ČSN 72 2452
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.49
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 18

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.