Prodejní místo

Oblast aplikace

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm²

Hlavní pojivo

Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm²

5200 Potěry

Podlaha zůstane dlouhodobě krásná pouze tehdy, pokud je kvalitní i podklad. Zde vstupují do hry potěry, které vytvářejí rovný a nosný základ pro pokládku podlahových krytin, jako jsou dlaždice, parkety nebo laminát. Cemix nabízí mnoho druhů potěrů, z nichž každý má své specifické výhody a je vhodný pro určité aplikace: cementový, anhydritový, rychlý, vhodný pro podlahové vytápění a další.

Podle způsobu pokládky se rozlišují potěry spřažené a plovoucí, které jsou pokládány na izolační nebo separační vrstvu, kde oddělení od podkladu snižuje přenos zvuku a zlepšuje tepelnou izolaci, průmyslové stěrky a další typy.

V případě podlahového vytápění má tepelná vodivost velký význam, protože pouze tak lze zajistit pohodlnou a efektivní distribuci tepla v místnosti. Pro průmyslové a komerční budovy nabízí Cemix speciální potěry, které splňují vysoké požadavky na nosnost a odolnost proti opotřebení.

Jak vidíte, volba potěru závisí na mnoha různých faktorech, proto je pečlivý výběr podle specifických technických požadavků stavebního projektu velmi důležitý.