Prodejní místo

Oblast aplikace

Hlavní pojivo

Vlastnosti produktu

1000 Suroviny

Zde naleznete materiál, s nímž můžete sami vyrábět vápenné omítky, štuky a vápenné směsi podle tradičních řemeslných postupů.

Vápenná omítka je všestranný stavební materiál, který lze použít pro vnitřní i venkovní zdi. Chrání zdivo a díky své vysoké alkalitě má antibakteriální účinek a brání vzniku plísní.  Vápenná omítka dokáže absorbovat vlhkost ze vzduchu nebo z konstrukce, čímž reguluje vnitřní klima. Je šetrná vůči přírodě a přispívá k zdravému životnímu prostředí.

Aplikace vápenné omítky vyžaduje trochu více času a péče, protože hašené vápno, které se používá k míchání, je alkalické a může dráždit kůži.