Oblast aplikace

Netto hmotnost

Objem balení

1500 Spojovací můstky

Spojovací (kontaktní) můstky se aplikují za účelem vytvoření pevného spoje. Používají se k vyrovnání hladkých a/nebo málo savých podkladů, pro dosažení rovnoměrné nasákavosti povrchu a zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu.