1500
KONTAKT CEMENT

201

Vysoká přídržnost pro problematické podklady

Pro spojení betonu a potěru

  • Vysoká přídržnost, snadná aplikace.
  • Pro problematické podklady, nenasákavé nebo velmi hladké podklady. (např. hladký beton, keramika, umakart, plech atd.).
  • Spolehlivě snižuje a vyrovnává nasákavost podkladů, vhodný pro betony a potěry.
  • S pískem - zvyšuje přilnavost aplikovaných materiálů.

Oblast použití

  • Exteriér: podlaha + stěna + strop
  • Interiér: podlaha + stěna + strop

Oblast vytápění-chlazení

  • Podlaha + Stěna

Způsob zpracování

  • Pro ruční zpracování
  • Jako spojovací můstek (adhezní nátěr) pro úpravu hladkých a nenasákavých podkladů (hladký beton, keramické střepy, dlaždice, umakart, plech, extrudovaný polystyren atd.).
  • Jako spojovací můstek pro spřažené potěry.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC1 201 25 07 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Loading...
Loading...

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Velmi hladké podklady (např. glazované dlaždice, umakart apod.) odmastit, lehce zdrsněte smirkovým papírem.
Kovové podklady ošetřite antikorozním nátěrem Cemix 1600.
Při použití kontaktního můstku Cemix 1500 na spřažené potěry aplikujte kontaktní můstek na soudržný matně vlhký beton provlhčený vodou.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomocí pomaluběžného vrtulového míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

Spotřeba vody

Množství
1 kg 0,38 L
25 kg 9,5 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Hmotu nanášejte válečkem nebo štětcem v rovnoměrné vrstvě na připravený podklad. Namíchanou hmotu během natírání občas promíchejte z důvodu případného usazování hrubých částic. Následně aplikujte další materiál na hotový nátěr minimálně po 24 hodinách.
Při použití jako kontaktní můstek pro sdružené (spřažené) potěry aplikujte potěr ihned po aplikaci spojovacího můstku.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 0,7 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 0,8 mm
Maximální tloušťka vrstvy 1 mm

Spotřeba

Spotřeba od
0.9
Spotřeba do
1.2
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²/vrstva

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Minimální vydatnost Maximální vydatnost
25 kg 1 vrstvě 20,83 m² 27,78 m²

Zpracovatelnost

120 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Kamenivo, redispergovatelný polymer a další přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti.
Maximální velikost zrna v mm 0,7
Přídržnost na betonovém podkladu v N/mm² 1.5

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.