Oblast aplikace

Podklad

Primer properties

Objem balení

8000 Penetrace a kontaktní můstky

Penetrace slouží k zajištění pevného a trvanlivého spojení mezi podkladem a následnými vrstvami. Je nezbytným prostředkem pro vytváření kvalitních povrchů. Zvláště na problematických podkladech, jako jsou staré, hladké nebo málo nasákavé povrchy, zlepšuje penetrace přilnavost.

Právě v těchto případech je před nanesením lepidla na dlaždice vhodné použít penetraci. Přispěje tak k perfektnímu a odolnému povrchu.