5281
POTĚR RAPID 40MPa

280

Pro rekonstrukce a rychlou výstavbu

Pochozí po 2 - 4 h., pokládka dlažby po 24 h.

  • Rychletuhnoucí cementový potěr: Pochozí po 2-4 hodinách. Pokládka dlažby a aplikace hydroizolační stěrky možná po 24 hod. Pro vytváření sdružených a plovoucích potěrů. Obsahuje vlákna pro vysokou odolnost a proměnlivou tloušťku vrstvy: K vytváření spádů na balkonech a terasách. Odolný proti mrazu. Vhodný pro venkovní použití. Pro vlhké plochy. Široká škála aplikačních tlouštěk 5-100 mm: Pro použití na velmi nerovných podkladech. F7: S vyšší pevností v ohybu také pro vytváření plovoucích potěrů 35 mm. Vysoká pevnost 40MPa: Pro zatížení do 2,5 t na rampách ve výrobě a průmyslu. K pokrytí podlahovými krytinami, např. dlažbou, PVC, epoxidovými nátěry apod.

Oblast použití

  • Exteriér: podlaha
  • Interiér: podlaha

Oblast vytápění-chlazení

  • Podlaha

Způsob zpracování

  • Pro ruční a strojní zpracování
  • Ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry apod.).
  • Vytváření potěrů s možností pochůznosti již po 2-4 hodinách; lepení dlažby – nejdříve po 24 hod.
  • Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost a odolnost; zvláště vhodný jako vyrovnávací potěr s proměnlivou tloušťkou.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC0 280 25 40 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Rychlá rekonstrukce podlahy s podlahovým vytápěním

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

Spřažená vrstva: Před nanesením potěru na starý beton je podklad nutno provlhčit a ošetřit kontaktním můstkem Cemix 1500, těsně před aplikací potěru.
Plovoucí vrstva: Podklad oddělte vhodnou separační vrstvou např. PE 0,2mm. Tepelné a akustické izolanty je nutné seskládat na sraz bez mezer. Je nutno respektovat pracovní nebo konstrukční spáry a provést obvodové dilatace vertikálních stavebních prvků (stěny, pilíře, potrubí apod.). Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 2,5 L 3 L
1 kg 0,1 L 0,12 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Hmotu rozprostřete na připravený podklad a zhutněte např. údery hladítka. Potom plochu srovnejte latí do roviny a zahlaďte plastovým případně ocelovým hladítkem. Výhodou je možnost stahování pomocí vibrační latě.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 5 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 40 mm
Maximální tloušťka vrstvy 100 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.95
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 40 MM 0.32 m²
1 000 kg 40 12.82 m²

Zpracovatelnost

30 min

Pochůznost po

2 h

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Beton udržujte 2-3 dny ve vlhkém stavu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální pojivo, cement, výztužná vlákna a zušlechťující přísady.
Třída reakce na oheň A1fl
Maximální velikost zrna v mm 4
Trvalé zatížení po 3 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 40 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm² 7 N/mm²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 1.5
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 2100
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 2300
Uvolňování korozivních látek CT

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - cementové potěry

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.