2270
LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ

705

Pružná, odolná nárazu a trhlinám

Pro tmavé fasády a namáhané části fasád

 • Vysoká mechanická odolnost až do 110J: Zabraňuje poškození ETICS nárazem.
 • Pružná, obsahuje výztužná vlákna : Kompenzuje tepelnou roztažnost a omezuje tvorbu trhlin. Také pro tmavé fasády s většími rozměrovými změnami.
 • Vyrovnávací hmota na disperzní bázi: Připravená k okamžitému použití.
 • Vynikající přilnavost k minerálním a dřevěným podkladům a mnoha dalším.
 • Vytváří hladký povrch pro tenkovrstvé finální pastovité omítky bez nutnosti použití základních nátěrů.
 • Vhodná pro renovaci ETICS.
 • Pro EPS, MW, XPS. PIR a PUR izolanty.
 • Certifikováno v zateplovacích systémech Cemixtherm, splňuje požadavky EAD a ETA.

Oblast použití

 • Exterier: stěna + strop
 • Interiér: stěna + strop

Oblast vytápění-chlazení

 • Stěna + Strop

Způsob zpracování

 • Pro ruční zpracování
 • Vhodné pro lepení zateplovacích systému Cemixtherm, s požadavkem na vysokou mechanickou odolnost. Pro oblast soklů a namáhané oblasti u vchodů do budov.
 • Vhodné pro stěrkování nestabilních podkladů.
 • Vhodné pro armování konstrukčních a OSB desek.
 • Jako podklad pro tenkovrstvé pastovité omítky, bez nutnosti penetrace.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC5 705 25 05 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použit penetraci Cemix 2613, hladké podklady zdrsnit nebo použít kontkaktní můstek Cemix 2620, případně Cemix 8040. V případě nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Směs je dodávána ve stavu připraveném k použití. Před použitím směs lehce promíchejte pomocí pomaluběžného míchadla.

Míchání

Doba míchání
2 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Před prováděním armovací vrstvy se do lepící hmoty osadí určené rohové, ukončovací, napojovací, dilatační lišty a zesilující vyztužení (u rohů otvorů, v místě styku různých izolantů atd.) Na povrch izolačních desek se nanese stěrková hmota v předepsané tloušťce, do srovnané vrstvy se vtlačí armovací síťovina, překryje se a vyrovná další vrstvou hmoty. Celková doporučená tloušťka výztužné vrstvy je 3 mm. Výztužná síť musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky výztužné vrstvy od vnějšího povrchu a překryta min. 1 mm vrstvou. Po konečném vyrovnání výztužné vrstvy nesmí být armovací síť obnažena (ani po přebroušení případných nerovností). Takto připravený podklad slouží pro nanesení vrchní omítky.
Spotřeba na lepení izolantu : 2,5 - 4,5 kg/m2
Spotřeba na stěrkování základní vrstvy : 2,5 - 5,5 kg/m2

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 3 mm
Maximální tloušťka vrstvy 4 mm

Spotřeba

Spotřeba od
5
Spotřeba do
10
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg lepení bodově lepení bodově 7.8 m²
25 kg základní vrstva 3 mm provedení základní vrstvy 7.2 m²

Zpracovatelnost

30 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Disperzní polymer
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, vodná polymerní disperze a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,5
Přídržnost při uložení za sucha k izolačnímu materiálu v N/mm² 0.08
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.25
Přídržnost po uložení v mokru a po 2h sušení v N/mm² 0.08
Přídržnost po uložení v mokru a po 7h sušení v N/mm² 0.25
Trvanlivost min. 15 cyklů - zkouška mrazuvzdornosti dle ČSN 72 2452
Paropropustnost V2
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.53
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 204
Hustota v Kg/m³ 1550

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - stříkání strukturálních omítek a lepících stěrkových hmot

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.