OSTRAVSKÝ CITY CAMPUS
Umělecký a designový klastr s atraktivní fasádou
Na Černé louce za Divadlem Antonína Dvořáka bylo v letošním roce otevřeno unikátní zázemí pro sport, umění a inovativní vzdělávání. Zasloužila se o to Ostravská univerzita, která projekt s pomocí investic Evropské unie realizovala. Jedná se o dvě zcela specifické a odlišně pojaté objekty, které budí pozornost nejen svou architekturou, ale především svým technickým řešením. Prvním z objektů je Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a druhým je Klastr umění a designu. Oba objekty slouží nejen studentům,
ale i veřejnosti.
Beton, hudba a světlo

Minimalisticky pojatý objekt Klastru umění a designu je určen především pro výuku zpěvu a hry na různé hudební nástroje. Výuka je soustředěna do 50 rozdílně velkých učeben se speciálními akustickými parametry. Tomuto záměru odpovídá skladba, uspořádání a unikátní technické řešení vnitřních konstrukcí. K dispozici je rovněž koncertní sál, pohledově navržený v přírodním duchu, který má speciálně navrženou akustiku vhodnou pro klasickou hudbu.

V přízemí objektu je umístěno centrum digitálních technologií. Další prostor byl věnován expozicím studentských a absolventských uměleckých děl.

Objekt Klastru umění a designu je rozdělen na dvě základní hmoty. První, betonová kostka s koncertním sálem, přírodními materiály a přiznanými konstrukcemi tvoří zajímavý kontrast k tématu uměleckého vzdělávání.

Obvodové stěny z oboustranného pohledového betonu jsou doplněny okny různých tvarů a velikostí. Druhá hmota je realizovaná jako zděná s předsazenou trubkovou fasádou, která rozehrává melodii hudební produkce fakulty. Barevné osvětlení budovy je totiž navrženo tak, aby bylo interaktivně propojeno s hudbou v komorním sále. Použité kovové konstrukce svým vzhledem evokují hudební nástroje.

Fasáda, která miluje hudbu

Trubková fasáda, respektive její podklad, byl řešen na základě doporučení realizační firmy Timo Profistavby s firmou Cemix. S ohledem na funkci fasády bylo navrženo řešení v podobě systému CEMIXTHERM HARD MW. Jedná se v podstatě o vysoce mechanicky odolný a pružný zateplovací systém.

Odolnost fasády je zajištěna použitím speciální lepicí disperzní stěrky Cemix 2270. Na vnější finální povrch fasády byla použita omítka Cemix 2727 Activcem se zrnitostí 1,5 mm šedého odstínu SE10 s hodnotou TSR 6, která vyjadřuje celkovou odrazivost slunečního záření. Omítka Activcem je vyráběna na silikonové bázi, která je doplněna organickými pojivy.

Díky tomu je to omítka velmi pružná a hlavně odolná, čímž je významně eliminováno riziko vzniku trhlin na jejím povrchu. Omítka také obsahuje dlouhodobě aktivní zakapslované přísady, které zabraňují vzniku plísní a řas. Fasádě je tak přisouzena vysoká stálobarevnost a UV stabilita.

Jak je patrné při podrobnějším pohledu na detail fasády, bylo zde dosaženo rovnoměrného estetického vzhledu v celé ploše. Před touto fasádou je realizován rastr svislých trubek o průměru 60 mm s osovou roztečí. Atraktivita fasády vynikne nejlépe za šera v době probíhajícího koncertu v komorním sále. Tehdy fasáda aktivně mění své barvy v souladu s hudební produkcí. Tmavě šedý podklad trubkové fasády je pro tyto účely přímo ideální.

Atraktivní místo pro veřejnost

Nejen Ostravská univerzita, ale i samo město Ostrava získalo realizací Campusu na Černé louce atraktivní a důstojné zázemí pro zajímavý obor vzdělávání, ale současně i místo, kde může široká veřejnost najít nové zázemí pro sportovní i kulturní vyžití. Dodejme, že autorem architektonického řešení Klastru umění a designu byl Kamil Mrva Architect, s.r.o., projektové řešení provedlo Studio Kania, a. s. Generálním dodavatelem stavby byla firmy IMOS Brno a IPS Třinec.