2231
LEPICÍ STĚRKA TOP + VLÁKNA

135 v,135 z

Eliminuje zvýšené nároky na tepelnou roztažnost

Vyztužení vlákny, pro všechny typy izolantů

 • Lepicí a stěrková hmota pro EPS,MW, XPS, PIR,PUR a Aerogel izolanty s vynikající přilnavostí k minerálním podkladům.
 • Také pro vysoké budovy zatížené větrem.
 • Certifikováno v zateplovacích systémech Cemixtherm (ETICS). Splňuje požadavky EAD, ETAG 004 a CZB třídy A.
 • Pro použití jako vyrovnávací hmota při vytváření nových podkladů před aplikací tenkovrstvé omítky. Pro vyrovnání povrchových podmínek při zakrývání problematických povrchů.
 • Hydrofobní: Udržuje stěnu suchou.
 • Vhodná i pro zakrytí soklů.
 • Pro zakrytí podkladní omítky při aplikaci armovací síťoviny.
 • K dispozici ve 2 variantách:
 • - s vlákny. Pro vysoké tepelné namáhání. (F na boku obalu)
 • - s vlákny a pro použití při nízkých teplotách ≥ 1⁰C. (C+F na boku obalu)

Oblast použití

 • Exterier: stěna + strop
 • Interiér: stěna + strop

Oblast vytápění-chlazení

 • Stěna + Strop

Způsob zpracování

 • Pro ruční zpracování
 • Vhodné pro lepení a stěrkování zateplovacích systému Cemixtherm.
 • Pro stěrkování pórobetonu a tepelných izolantů.
 • Pro překrytí problémových míst zdiva nebo běžných omítek.
 • Pro soklové části domu.
 • Podklad pro tenkovrstvé finální omítky.

Varianty

Barva

Produkt kód

Balení

Barva

Zimní varianta

Produkt kód

BC5 135 25 07 01VN

Balení

25 kg

Barva

S vlákny

Produkt kód

BC5 135 25 07 02VN

Balení

25 kg

Kontakty

Omítání Heraklith

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použit penetraci Cemix 2613, hladké podklady zdrsnit nebo použít kontkaktní můstek Cemix 2620, případně Cemix 8040. V případě nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008.Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného vrtulového mísidla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 6,25 L 7,25 L
1 kg 0,25 L 0,29 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Lepení izolantu: Tepelná izolace z minerální vlny se nejdřív v místech lepení přestěrkuje tenkou vrstvou (lepící hmota se vetře do povrchu izolace) a na ni se bezprostředně poté nanese požadované množství lepící hmoty. Povrch desek z extrudovaného polystyrenu, který není povrchově upraven, se před lepením přebrousí. Desky z EPS se nemusí před nanášením hmoty přebrušovat. Lepicí hmota se nanáší na rub izolační desky, buď jako souvislý pás po obvodu a nejméně tři terče uprostřed, nebo celoplošně zubovým hladítkem. Při celoplošném lepení se hmota nanáší zubovým hladítkem; výška zubu hladítka se volí podle rovinnosti podkladu (min. 10 mm pro ideálně rovný podklad). V případě minerální vlny s kolmým vláknem (lamely) nanášejte lepicí hmotu vždy celoplošně! Při strojním zpracování je možné nanášet lepicí hmotu i na podkladní plochu hadovitě tak, aby rozteč byla cca 200 mm. Na takto nanesenou lepicí hmotu lepte tepelněizolační desky. Doba aktivní lepivosti je cca 20 minut, proto nanášejte hmotu pouze na takovou plochu, kterou bezpečně během této doby obložíte. Minimální plocha lepení musí splňovat požadavky předepsané výrobcem tepelněizolačního systému a odvíjí se od způsobu lepení a mechanického kotvení tepelněizolačních desek. Systém lepení a stěrkování je podrobně popsán v technologických předpisech pro provádění zateplovacích systémů Cemix.
Vytváření základní vrstvy: Před prováděním základní vrstvy se do lepící hmoty osadí určené rohové, ukončovací, napojovací, dilatační lišty a zesilující vyztužení (u rohů otvorů, v místě styku různých izolantů atd.) Na povrch izolačních desek se nanese stěrková hmota v předepsané tloušťce, do srovnané vrstvy se vtlačí armovací síťovina, překryje se a vyrovná další vrstvou hmoty. Celková doporučená tloušťka výztužné vrstvy je 3 mm. Výztužná síť musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky výztužné vrstvy od vnějšího povrchu a překryta min. 1 mm vrstvou. Po konečném vyrovnání výztužné vrstvy nesmí být armovací síť obnažena (ani po přebroušení případných nerovností). Takto připravený podklad slouží pro nanesení vrchní omítky.
Spotřeba na lepení izolantu : 4,0 - 6,0 kg/m2
Spotřeba na stěrkování základní vrstvy : 3,0 - 6,0 kg/m2

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 3 mm
Maximální tloušťka vrstvy 5 mm

Spotřeba

Spotřeba od
7
Spotřeba do
12
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg lepení bodově lepení bodově 5.2 m²
25 kg základní vrstva 2 - 5 mm provedení základní vrstvy 6.25 m²

Zpracovatelnost

180 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, cement, redispergovatelný polymer, s variantou: alkalyvzdorná výztužná vlákna a další speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,7
Přídržnost při uložení za sucha k izolačnímu materiálu v N/mm² 0.08
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.25
Přídržnost po uložení v mokru a po 2h sušení v N/mm² 0.08
Přídržnost po uložení v mokru a po 7h sušení v N/mm² 0.25
Trvanlivost min. 10 cyklů - zkouška mrazuvzdornosti dle ČSN 72 2452
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.45
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 18

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - stříkání strukturálních omítek a lepících stěrkových hmot
Pracovní postup - aplikace tepelněizolačních desek na konstrukční desky
Pracovní postup - omítky se stěnovým vytápěním
Pracovní postup - omítání a zdění staveb z betonových skořepinových tvárnic
Pracovní postup - tepelněizolační omítky

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.