4610
HLINĚNÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK

401

Přírodní a ekologický

Pro zvýšení přídržnosti hliněných omítek

  • Přírodní a ekologický. Ideální pro ekologické, historické a památkově chráněné budovy, vč. novostaveb.
  • Plněný, hrubá struktura: Výrazně zvyšuje přilnavost hliněných omítek k nenasákavým podkladům.
  • Spolehlivě snižuje a vyrovnává nasákavost podkladů.
  • Měkký a pružný na bázi jílu: Přirozeně snižuje tvorbu trhlin.
  • Snadno se nanáší nátěrem: štětcem nebo válečkem.

Oblast použití

  • Interiér: stěna + strop
  • Vhodné pro památky a historické objekty
  • Paropropustný

Způsob zpracování

  • Pro ruční zpracování
  • Kontaktní můstek pro nesavé podklady (např. beton) nebo pro přechody podkladních materiálů (smíšené zdivo) před aplikací jádrové hliněné omítky.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC1 401 25 12 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba savé podklady dostatečně navlhčit. V případě nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.
Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,6 L 0,8 L
25 kg 15 L 20 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
5 min

Pokyny pro zpracování

Při ručním aplikaci se materiál nanáší štětkou nebo válečkem. Maximální vrstva je 4 mm. Během aplikace je nutno směs občas promíchat z důvodu případného usazování hrubých částic. Při strojní aplikaci doporučujeme použít stator s rotorem s vyšším stupněm opotřebení pro zajištění snadnější průchodnosti. Savé podklady před aplikací postřiku je nutné navlhčit vodou. Během aplikace je nutno směs občas promíchat z důvodu případného usazování hrubých částic.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 1,2 mm
Maximální tloušťka vrstvy 4 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.28
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 1,2 mm 16,25 m²

Zpracovatelnost

120 min

Ošetření po aplikaci

Nesavé podklady prodlužují dobu zrání.
Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Jíl
Vyrobeno z materiálu Kamenivo, přírodní hlína a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti výrobku.
Maximální velikost zrna v mm 1,2
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.2

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - hliněné omítky a zdící malty
Pracovní postup - omítání a zdění staveb z betonových skořepinových tvárnic
Pracovní postup - omítání HERAKLITH stavebních systémů

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.