1320
ZDICÍ MALTA 20MPa

041

Rychletuhnoucí s velmi vysokou pevností

Pro vápenopískové a betonové cihly

  • Speciální cementová rychletuhnoucí malta s velmi vysokou pevností pro zdění konstrukcí z vápenopískových a betonových bloků.
  • Malta se vyznačuje zvýšenou smykovou pevností ložných spár a zvýšenou odolností proti sedání.
  • Je možné ji použít také jako zakládací maltu pro broušené bloky.

Oblast použití

  • Exteriér: stěna
  • Interiér: stěna

Způsob zpracování

  • Pro ruční a strojní zpracování
  • Pro zdění konstrukcí z vápenopískových a betonových bloků.
  • Pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček.
  • Vhodná také jako zakládací malta pro broušené bloky.
  • Vhodná také pro zdění komínových těles.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC1 041 25 40 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách, zejména za teplého počasí, zdivo dostatečně navlhčete, aby malta předčasně nevyschla.
Za chladného počasí musí být zdivo naopak suché.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomocí pomaluběžného vrtulového míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.
Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,15 L 0,17 L
25 kg 3,75 L 4,25 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Hmotu rozprostřete na připravený podklad (např. zdicí prvek) zednickou lžící nebo pomocí příslušného nástroje. Okamžitě po nanesení malty osaďtě zdicí prvek a vyrovnejte ho. Aplikovaný materiál chraňte před rychlým vyschnutím, přímým sluncem, deštěm a mrazem.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 10 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 12 mm
Maximální tloušťka vrstvy 55 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.7
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 12 MM 1.23 m²
1 000 kg 12 MM 49.02 m²

Zpracovatelnost

40 min

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plniva, hydraulická pojiva, přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 4
Trvalé zatížení po 28 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 20 N/mm²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 1.03
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 35
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1800
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 2000

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - omítání a zdění staveb z betonových skořepinových tvárnic

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.