Rozdělení lepidel
Všechna lepidla na obklady a dlažbu mají přímo v názvu nebo pod názvem uvedenou kombinaci písmen a čísel.
Přečtěte si, jak porozumět, co které písmeno znamená. Správný výběr je důležitý. Už samotný popis lepidla vám často napoví, které je vhodné právě pro váš projekt.
Rozdělení na základě pojiva

Všechna lepidla na obklady a dlažbu mají přímo v názvu nebo pod názvem uvedenou kombinaci písmen a čísel. První písmeno označuje druh pojiva. 

 • C – Cementová lepidla na dlaždice jsou odolná proti mrazu a vodě, což je činí vhodnými pro venkovní použití. Standardem pro pokládku dlaždic jsou právě cementová lepidla, které jsou vhodná pro všechny pevné a savé podklady, jako je stěrka, beton, vápenné a cementové omítky.
 • D – Disperzní lepidla jsou napřímo připravena k použití v kbelíku a nepotřebují se míchat s vodou. Jsou vhodná pouze pro vnitřní použití a nejsou odolná proti mrazu. Tato lepidla mají vysokou adhezní sílu, a proto jsou vhodná pro hladké podklady. Disperzní lepidla schnou poměrně pomalu, ale po vytvrzení jsou flexibilní. Používají se také při výměně poškozených dlaždic.
 • R – Reaktivní pryskyřičná lepidla splňují velmi specifické požadavky, zejména v aplikacích, jako jsou komerční kuchyně. Reaktivní pryskyřičná lepidla také dobře přilnou na neobvyklé podklady, jako jsou sklo nebo kov, a to díky jejich velmi vysoké adhezní síle. Pryskyřičná lepidla na bázi epoxidu nebo polyuretanu musí být před použitím smíchána s tvrdidlem. Po vytvrzení jsou flexibilní a odolná vůči chemikáliím.
Rozdělení na základě přídržnosti
 • C1 – Tento druh lepidel má nižší adhezní sílu alespoň 0,5 N na čtvereční milimetr (Newton na čtvereční milimetr). Jedná se o základní přídržnost, která je vhodná pro interiéry s nízkou mechanickou zátěží. Využijete je například na toaletách a jiných místech, která nejsou vystavena vlhkosti.
 • C2 – Tato lepidla poskytují vyšší pevnost spoje více než 1 N na čtvereční milimetr (Newton na čtvereční milimetr). Jsou ideální do koupelen a pro podlahy s podlahovým vytápěním.
Označení F, T, E
 • F – písmeno F značí anglické "fast" a v praxi to znamená rychlost tuhnutí. Rychleschnoucí lepidla, jak název napovídá, umožňují rychlou výstavbu a brzké používání obložené plochy. To je důležité například u schodů. Na druhou stranu je nutné je velmi rychle zpracovávat.
 • T – znamená "tixotropní" a odkazuje na zvýšenou stabilitu lepidla. To snižuje klouzání dlaždic během lepení. Toto lepidlo se často používá pro těžké obklady na stěny.
 • E – znamená anglické "extended" a znamená to prodloužený otevřený čas lepidla na dlaždice. Díky tomu se tato lepidla používají pro práci a úpravy i na velkých plochách.
 • V označení lepidel je samozřejmě možná i kombinace písmen, kdy lepidla na dlaždice mají hned několik těchto vlastností, například FT nebo TE.

S1 nebo S2?

Lepidla na dlaždice musí mít určitou pružnost, aby vydržela napětí způsobená například tepelným rozpínáním. Jinak by dlaždice mohly prasknout nebo se odlepovat od podkladu. Tato pružnost se měří pomocí tzv. ohybu. Jako flexibilní lepidla se označují pouze ta, která mají hodnotu S1 nebo S2. Lepidla se podle naměřené hodnoty příčné deformace zařazují do dvou tříd:

 • S1 lepidla na dlaždice: jedná se o deformovatelná lepidla s příčnou deformací ≥ 2,5 mm. Jde o pružnost předtím, než prasknou. Hodí se například na venkovní osluněné plochy.
 • S2 lepidla na dlaždice: jsou vysoce deformovatelná lepidla s příčnou deformací ≥ 5 mm. Což v praxi znamená, že mohou být ohnuta alespoň 5 mm předtím, než prasknou. Jsou velice pružná a lze je použít i pro velmi speciální aplikace.