Standardní obaly nejsou jen z papíru
Cemix investuje do recyklace
Vyvracíme mýtus! Tradiční "papírové obaly na suché směsi" nejsou jen z papíru - obsahují tenkou vrstvu PE vloženou mezi papírové vrstvy. Tento kompozitní obal znemožňuje recyklaci! Tradiční "papírové obaly" se proto nacházejí na spodním stupni hierarchie nakládání s odpady: Jsou odpadem určeným k odstranění. Ale pojďme se podívat na toto téma krok za krokem.
Proč PE obaly?

Podle hierarchie nakládání s odpady musíme uznat, že suché směsi vyžadují obaly pro přepravu a ochranu. U suchých směsí není možné se obalům zcela vyhnout, s výjimkou stavebních sil, která aktivně nabízíme.

Minimalizace, opětovné využití a recyklace

Po prevenci - která se zdá být nemožná - jsou dalšími nejlepšími kroky v hierarchii nakládání s odpady minimalizace, opětovné použití a recyklace. A to je to, co děláme!

Sila se vyplatí pouze pro velké objemy

Stavební silo je přepravní a skladovací zásobník pro sypké stavební materiály. Mohou být používána opravdu dlouho a často. V závislosti na velikosti sila jsou k přepravě zapotřebí speciální nákladní automobily, jeřáby atd. Pozemek musí být schopen unést hmotnost sila, musí být přístupný pro nákladní automobily a pro instalaci na veřejném pozemku je třeba získat povolení k záboru.

Pro vyjmutí materiálu ze sila je zapotřebí také zařízení pro manipulaci s materiálem. To vyžaduje technika, který zařízení připojí, seřídí a pomůže s případnými problémy. To se vyplatí pouze u velmi velkých množství! Pro malá množství, která bude případně nutné vynést do horního patra, jsou pytle bezkonkurenční.

Investicí do PE obalů umožňujeme recyklaci. Ale nejen to.

Naše PE obaly obsahují až 50 % recyklovaného materiálu. A po použití jsou opět 100% recyklovatelné. Naše výrobky balené v odolných PE obalech mají až dvakrát delší expiraci než výrobky balené ve standardních "papírových" obalech. Když materiál v "papírových" obalech ztvrdne a nedá se použít, výrobky v PE obalech jsou stále v bezvadném stavu. Minimalizujeme tak odpad z prošlých výrobků.

Výrobky v odolných PE obalech jsou také lépe chráněny před vlhkostí. Pokud na tradiční "papírový" obal začne pršet, což se na stavbách často stává, stane se rychle dále nepoužitelným. Výrobky Cemix v PE obalech minimalizují ztráty materiálu a plýtvání zdroji. PE obaly Cemix mají nejtenčí PE fólii, jaká je v současné době technicky možná, aniž by se zanedbával jejich úkol: Chránit materiál tak, aby se na staveniště dostal ve 100% kvalitě.

A nakonec, než si koupíte pytle na odpadky, můžete místo nich použít naše PE obaly.