1138
BETON 30MPa 8mm

360

Pro silné vrstvy v jednom kroku

Vysokopevnostní, hrubý, vysoce zatížitelný

  • Pro nosné konstrukce s použitím výztuže.
  • 8mm zrno pro velký rozsah aplikačních tlouštěk 30-100 mm.
  • Zvýšená pevnost pro vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a výkyvům teplot.

Oblast použití

  • Exteriér: podlaha + stěna + strop
  • Interiér: podlaha + stěna + strop

Způsob zpracování

  • Pro ruční a strojní zpracování
  • Podkladní beton pod zámkovou dlažbu pojížděnou autem.
  • Konstrukce a podlahy v dílnách a skladovacích halách.
  • Pro betonáž masivních konstrukcí, profilů.
  • Pro betonování vyztužených základů a věnců.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC0 360 25 80 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý.

Příprava podkladu

Podklad při sdružené aplikaci provlhčete a udržujte matně vlhký.
Pro spolehlivé připojení na podkladní beton aplikujte kontaktní můstek Cemix 1500 metodou "Čerstvý do čerstvého".
V případě aplikace do bednění použijte na bednění odformovací prostředky.

Příprava směsi

Směs připravte smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové míchačce nebo pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Nechte odležet. Poté krátce znovu promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,095 L 0,115 L
25 kg 2,37 L 2,88 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Hmotu rozprostřete na připravený podklad a zhutněte např. údery hladítka. Potom plochu srovnejte latí do roviny a zahlaďte plastovým případně ocelovým hladítkem. Výhodou je možnost stahování pomocí vibrační latě.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 30 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 60 mm
Maximální tloušťka vrstvy 100 mm

Spotřeba

Spotřeba od
2
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 60 MM 0.21 m²
1 000 kg 60 MM 8.33 m²

Zpracovatelnost

90 min

Pochůznost po

24 h

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Beton udržujte 2-3 dny ve vlhkém stavu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo a přísady zlepšující užitné a zpracovatelské vlastnosti výrobku.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 8
Trvalé zatížení po 28 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 30 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm² 6 N/mm²
Obsah chloridových iontů v % 0.2
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 1.5
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 2100

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.