1352
ZDICÍ MALTA 10MPa

061 j

Na žebra tvarovek i celoplošné nanášení

Volba pro více zdících materiálů

 • Cementová tenkovrstvá malta pro zdění stavebních konstrukcí z broušených bloků.
 • Nanášení pomocí maltového válce, nebo namáčením pouze na žebra tvarovky.
 • Nulová ztráta malty propadem mezi žebry tvarovek.
 • Na celoplošné zdění na tenkou spáru u vápenopískových bloků.
 • Možné celoplošné nanášení zubovým hladítkem nebo válečkem.

Oblast použití

 • Exteriér: stěna
 • Interiér: stěna

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Tenkovrstvé zdění z broušených cihelných tvarovek typu THERM.
 • Pro tenkovrstvé zdění vápenopískových bloků.
 • Malta se zvýšenou pevností pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček.
 • Vhodná také pro zdění komínových těles.
 • Nanášení namáčením cihel, pomocí maltovacího vozíku nebo válečku pouze na žebra tvarovky typu THERM.
 • Nanášení na vápenopískové bloky za pomoci zubového hladítka (lžíce), pomocí maltovacího vozíku nebo válečku.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC1 061 25 02 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Zdění na tenkou spáru a povrchová úprava zdi

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách, zejména za teplého počasí, zdivo dostatečně navlhčete, aby malta předčasně nevyschla.
Za chladného počasí musí být zdivo naopak suché.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomocí pomaluběžného vrtulového míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.
Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,3 L 0,46 L
25 kg 7,5 L 11,5 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Hmotu naneste na žebra cihel pomoci válečku nebo maltováho vozíku na připravený podklad (např. zdicí prvek). Maltu lze aplikovat i namáčením cihel.
Pro vápenopískové bloky naneste hmotu pomocí zubatého hladítka (lžíce), nebo za pomoci maltového vozíku nebo válečku.
Okamžitě po nanesení malty osaďtě zdicí prvek a vyrovnejte ho. Aplikovaný materiál chraňte před rychlým vyschnutím, přímým sluncem, deštěm a mrazem.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 1 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 2 mm
Maximální tloušťka vrstvy 4 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.1
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 2 MM 11.36 m²

Zpracovatelnost

150 min

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,2
Trvalé zatížení po 28 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 10 N/mm²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.45
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 20
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1300
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1500

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - zdění z broušených cihel

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.