1353
ZDICÍ MALTA 10MPa

Do vyprodání zásob. Nahrazeno produktem 1352.

Zlepšené tepelně izolační vlastnosti

Lehčená malta pro celoplošné nanášení

  • Vápenocementová tenkovrstvá lehčená malta pro zdění stavebních konstrukcí z broušených cihel typu THERM.
  • Celoplošné nanášení pomocí maltového válce.
  • Zlepšené tepelněizolační vlastnosti (λ ≤ 0,29 W/m.K).

Oblast použití

  • Exteriér: stěna
  • Interiér: stěna

Způsob zpracování

  • Pro ruční a strojní zpracování
  • Tenkovrstvé zdění z broušených cihelných tvarovek typu THERM.
  • Malta se zvýšenou pevností pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček.
  • Vhodná také pro zdění komínových těles.
  • Nanášení pomocí maltového válce pouze na žebra tvarovky.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC1 071 20 07 00VN

Balení

20 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách, zejména za teplého počasí, zdivo dostatečně navlhčete, aby malta předčasně nevyschla.
Za chladného počasí musí být zdivo naopak suché.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomocí pomaluběžného vrtulového míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.
Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,62 L 0,64 L
20 kg 12,4 L 12,8 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Hmotu naneste na ložnou spáru za pomoci maltovacího vozíku na připravený podklad (např. zdicí prvek). Okamžitě po nanesení malty osaďtě zdicí prvek a vyrovnejte ho. Aplikovaný materiál chraňte před rychlým vyschnutím, přímým sluncem, deštěm a mrazem.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 3 mm
Maximální tloušťka vrstvy 4 mm

Spotřeba

Spotřeba od
0.75
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 3 MM 11.11 m²

Zpracovatelnost

150 min

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, expandovaný perlit, cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,7
Trvalé zatížení po 28 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 10 N/mm²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.25
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 20
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 900
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1100

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - zdění z broušených cihel

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.