1610
OPRAVNÁ MALTA R3

Dříve 160

Odolná proti obrusu a do náročných podmínek

S polypropylenovými vlákny

 • R3: >30MPa pro staticky relevantní opravy.
 • Obsahuje plastifikační přísady: Tixotropní. Ideální pro ruční opravy.
 • Dobrá přídržnost k betonu a oceli: vhodná pro opravy betonu, železobetonových konstrukcí a betonových prefabrikátů. Lze aplikovat na převislé konstrukce až do tloušťky vrstvy 40 mm. Lze použít bez kontaktního můstku.
 • Obsahuje polypropylenová vlákna: Silně odolná proti obrusu.
 • Vysoce odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům.
 • Kompenzované smrštění: Omezuje tvorbu trhlin.
 • Jednosložková: Přidejte pouze vodu.

Oblast použití

 • Exteriér: podlaha + stěna + strop
 • Interiér: podlaha + stěna + strop

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • PCC malta vyztužená vlákny vhodná pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí nebo prefabrikátů na svislých, převislých a vodorovných ploch pochozích ploch.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC0 160 25 20 00ZN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Minimální soudržnost podkladu musí být 1,5 MPa a kvalita betonu C 20/25. Odhalenou a očištěnou výztuž opatřete ochranným nátěrem Cemix.

Příprava podkladu

Odstraňte veškerý jakkoli narušený, dutě znějící, znečištěný či jinak kontaminovaný beton a beton s nízkým pH tak, aby nevznikly mikrotrhliny v podkladu. Celý opravovaný povrch z důvodů zbavení povrchu volných částic, prachu a nečistot, omyjte tlakovou vodou a porovitě otevřete. Podklad před aplikací materiálu dobře provlhčete několikerým namočením alespoň hodinu před nanášením. Těsně před nanášením z povrchu opravovaného místa odstraňte přebytečnou vodu tak, ať dosáhnete matného vzhledu betonu.

Příprava směsi

Směs připravte smícháním nejdříve 2/3 suché složky s plným objemem záměsové vody. Míchejte po dobu 2 min. a poté za stálého míchání přidávejte zbývající část suché složky a míchejte po dobu 3 min. do požadované konzistence. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. K míchání použijte pomaluběžné vrtulové míchadlo s max. 800 ot./min. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,12 l 0,128 l
25 kg 3,00 l 3,20 l

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
5 min
Odstoj
5 min

Pokyny pro zpracování

Důkladné přilnutí první vrstvy v celé ploše je základní podmínkou dosažení vysoké výsledné přídržnosti. Nejdříve je zapotřebí provést kontaktní vrstvu – maltu za pomoci zednické lžíce nebo štětce s kratšími štětinami zapracujeme do póru a nerovností podkladu. Poté okamžitě nanášíme požadovanou vrstvu s ohledem na doporučenou tloušťku, vhodnou technikou např. natahování tak, aby se nevytvářela nevyplněná místa.
Pro zapracování první kontaktní vrstvy materiálu můžete maltu připravit řidší, s množstvím záměsové vody na horní hranici uváděného intervalu záměsové vody.
V případě, že nelze opravu provést v jedné vrstvě, doporučuje se začít opravu v nejhlubším místě a rozvinout ji tak, aby poslední vrstva byla vždy souvislá v celé ploše (nejlépe konstantní tloušťky). Každá vrstva by měla být ukončena souvislým nepotrhaným, ale ne hladkým povrchem a chráněna přechodně před rychlým vysycháním (např. přikrytím PVC fólií nebo vlhkou tkaninou). S nanášením každé vrstvy je třeba začít ihned po zavadnutí vrstvy předchozí. Finální úpravu povrchu proveďte ocelovým nebo polystyrénovým hladítkem nebo jemnou reprofilační maltou Cemix 1640.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 5 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 10 mm
Maximální tloušťka vrstvy 40 mm

Spotřeba

Spotřeba od
2.1
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 10 MM 1,19 m²

Zpracovatelnost

25 min

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Udržujte ve vlhkém stavu 1-2 dny po aplikaci.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Směs kameniva, portlandský cement a zušlechťujících přísady.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 2
Trvalé zatížení po 28 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 30 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm² 7 N/mm²
Obsah chloridových iontů v % 0.05
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 2150
Objemová hmotnost v čerstvém stavu v Kg/m³ od 2200

Ke stažení

Technický list

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.