1640
OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ

160 j

Finální malta na sanace a reprofilace

Pro opravy do hloubky 15 mm: Stačí jeden materiál!

 • Vhodná jako finální vrstva v tloušťce 2-15 mm.
 • R3: >30MPa pro staticky relevantní opravy.
 • Překračuje normové požadavky na pevnost v tlaku: Silně odolná proti obrusu.
 • Nízká nasákavost: Vysoká odolnost proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům.
 • Obsahuje plastifikační přísady: tixotropní. Ideální pro ruční opravy.
 • Zrnitost 1,0 mm: Vytváří hladké finální povrchy.
 • Dobrá přídržnost k betonu a oceli: Vhodný pro opravy betonu, železobetonových konstrukcí a betonových prefabrikátů.
 • Kompenzované smrštění: Omezuje tvorbu trhlin.
 • Jednosložkový: Pouze přidejte vodu.
 • Splňuje požadavky směrnic SSBK a ŘSD.

Oblast použití

 • Exteriér: podlaha + stěna + strop
 • Interiér: podlaha + stěna + strop

Způsob zpracování

 • Pro ruční zpracování
 • Jemná PCC malta vhodná jako finální vrstva pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí, nebo prefabrikátů ve vrstvě od 2 do 15 mm.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC0 160 25 10 00ZN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Minimální soudržnost podkladu musí být 1,5 MPa a kvalita betonu C 20/25. Odhalenou a očištěnou výztuž opatřete ochranným nátěrem Cemix.

Příprava podkladu

Odstraňte veškerý jakkoli narušený, dutě znějící, znečištěný či jinak kontaminovaný beton a beton s nízkým pH tak, aby nevznikly mikrotrhliny v podkladu. Celý opravovaný povrch z důvodů zbavení povrchu volných částic, prachu a nečistot, omyjte tlakovou vodou a porovitě otevřete. Podklad před aplikací materiálu dobře provlhčete několikerým namočením alespoň hodinu před nanášením. Těsně před nanášením z povrchu opravovaného místa odstraňte přebytečnou vodu tak, ať dosáhnete matného vzhledu betonu.

Příprava směsi

Směs připravte smícháním nejdříve 2/3 suché složky s plným objemem záměsové vody. Míchejte po dobu 2 min. a poté za stálého míchání přidávejte zbývající část suché složky a míchejte po dobu 3 min. do požadované konzistence. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. K míchání použijte pomaluběžné vrtulové míchadlo s max. 800 ot./min. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,156 L 0,144 L
25 kg 3,6 L 3,9 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
5 min

Pokyny pro zpracování

Maltu naneste nerezovým hladítkem a plochu uhlaďte. Nanášení materiálu provádějte tak, aby nedocházelo k zachycování vzduchu pod stěrkou, nebo v okolí výztuže. Před finálním zpracováním povrchu pomocí pěnového hladítka vrstvu nechte zavadnout. Hladítko mírně navlhčete a plochu stočte. V případě pořadavku na hladký povrch následně zgletujte. S nanášením každé další vrstvy (pokud je to nutné) je třeba začít ihned po zavadnutí vrstvy předchozí. U všech typů aplikací by každá vrstva měla být ukončena souvislým nepotrhaným povrchem a chráněna přechodně před rychlým vysycháním (např. přikrytím PVC fólií nebo vlhkou tkaninou).

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 5 mm
Maximální tloušťka vrstvy 15 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.95
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 5 MM 2.56 m²

Zpracovatelnost

20 min

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu.
Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.
Udržujte ve vlhkém stavu 1-2 dny po aplikaci.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Směs kameniva, portlandský cement a zušlechťujících přísady.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 1
Trvalé zatížení po 28 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 30 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm² 7 N/mm²
Obsah chloridových iontů v % 0.05
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 2250
Objemová hmotnost v čerstvém stavu v Kg/m³ od 2200

Ke stažení

Technický list
Pracovní postup - reprofilace betonových konstrukcí
Pracovní postup - podlahový nátěrový systém

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.