1911
AQUASTOP HARD

Pevná hydroizolační stěrka

Stop zasolení a vlhkosti

Síranovzdorná ochrana proti vodě pro široké použití

 • Minerální hydroizolace odolná vůči síranům určená pro rekonstrukce. Zvyšuje životnost sanačních omítkových systémů.
 • Vysoce paropropustný: Udržuje difuzi v sanačních omítkových systémech.
 • Pro přímý styk s pitnou vodou.
 • Pro přímý styk s půdou. Pro sokl. Pro použití nad i pod úrovní terénu, např. vodní nádrže, čistírny odpadních vod, sklepy atd.
 • Odolná proti UV záření: Není nutný vrchní nátěr.
 • Rychletuhnoucí: Po 2 hod.
 • Vhodný jako ochranný nátěr proti karbonataci.

Oblast použití

 • Exteriér: podlaha + stěna
 • Interiér: podlaha + stěna
 • Paropropustný
 • Do vlhkých prostor

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Hydroizolační stěrka na cihelné zdivo, beton, příp. další stavební materiály určený pro vnitřní i vnější použití, nad a pod úrovní terénu.
 • Pro horizontální i vertikální aplikace, např. vodní rezervoáry, tunely, sklepy, bazény atd. bez nutnosti krytu.
 • Vhodný pod sanační omítkové systémy pod úroveň terénu nebo so soklové části.
 • Jako protikarbonatační membrána - ochrana konstrukcí proti CO2.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BCN I06 24 00 00ZN

Balení

24 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba podklad navlhčit.
Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností.
Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix.
Nerovnosti a poruchy podkladu (trhliny, prohlubně, výtluky, otevřené vzduchové kaverny v betonu) větší jak 5 mm nutno předem lokálně nebo celoplošně vyspravit materiály pro sanaci železobetonových konstrukcí Cemix 1640,1650 nebo soklovou omítkou Cemix 2030 a nechat vyschnou a vyzrát.
Na plné a dobře vyspárované zdivo není třeba nanášet vyrovnávací omítku.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,2 L 0,21 L
25 kg 4,8 L 5 L

Míchání

Doba míchání
3 min
Rychlost otáčky/min.
500x/min
Odstoj
5 min

Pokyny pro zpracování

Takto připravenou směs je možno nanášet hladítkem, stěrkou, štětcem nebo nástřikem minimálně ve 2 vrstvách. Na matně navlhčený povrch naneste první vrstvu (horizontálními tahy) a nechte vytvrdnout minimálně přes noc (cca 12 hodin). Druhý den navlhčete první vrstvu čistou vodou a naneste druhou vrstvu do kříže.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 2 mm
Maximální tloušťka vrstvy 3 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.5
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Spotřeba materiálu

Aplikace Tloušťka vrstvy Spotřeba (min.)
Kontatní můstek 1 mm 1,5 kg
Ochrana proti vlhkosti 2 mm 3 kg
Ochrana proti netlakové vodě 2 mm 3 kg
Ochrana proti tlakové vodě do výšky vodního sloupce 10 m 3 mm 4,5 kg

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
24 kg 1 mm 16,00 m²
24 kg 2 mm 8,00 m²
24 kg 3 mm 5,33 m²

Zpracovatelnost

25 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Síranovzdorný cement, tříděné křemičité přísady a zušlechťující přísady.
Třída reakce na oheň A1fl
Maximální velikost zrna v mm 0,3
Paropropustnost V1
Objemová hmotnost v čerstvém stavu v Kg/m³ od 2150
Objemová hmotnost v čerstvém stavu v Kg/m³ do 2200
Použití pro styk s pitnou vodou Yes

Ke stažení

Technický list
Pracovní postup - reprofilace betonových konstrukcí
Pracovní postup - sanační omítkové systémy na vlhké zdivo
Pracovní postup - injektáže proti vzlínající vlhkosti

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.