1930
AQUASTOP BITUM 2K

Asfaltová lepicí a hydroizolační stěrka 2K

Stop vodě a radonu

Asfaltová izolační vrstva nad i pod úrovní terénu

 • Ochrana proti vodě a radonu z modifikované asfaltové emulze: Účinná bariéra proti chloridům a síranům.
 • Pro styk se zeminou např. na základech, stěnách, sklepích, mostech atd.
 • Lze aplikovat na vlhké podklady.
 • Vynikající pro lepení desek XPS na soklu.
 • Nahrazuje asfaltové pásy: Pohodlná aplikace hydroizolace na nerovném povrchu. Není třeba vyrovnávat podklad. Tixotropní: nestékající a tvárný.
 • Bezešvé řešení: eliminuje riziko vzniku spojů.
 • Vhodné pro lepení asfaltových pásů např. na plochých střechách nebo v zemi při vytváření ochrany základů.
 • Přemostění trhlin do šířky 2 mm.
 • Rychlejší vytvrzení: S urychlovačem.
 • Lze nanášet štětcem i hladítkem.

Oblast použití

 • Exteriér: podlaha + stěna
 • Interiér: podlaha + stěna
 • Do vlhkých prostor

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Pro lepení perimetru, soklových a XPS desek.
 • Jako stěrková hydroizolace spodní stavby a ochrana proti radonu
 • Stěrková hydroizolace pro všechny stavební podklady (základy, stěny sklepy, zdi, mosty, aj.)
 • Vhodné i jako izolace pod zdivo.
 • Vhodná i na vlhké podklady.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BCN I07 28 00 00ZN

Balení

28 kg

Produkt kód

BCN I07 32 00 00ZN

Balení

32 kg

Kontakty

Zateplení a izolace soklů - spodní stavba

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba podklad navlhčit nebo ošetřit penetrací Cemix 2614.
Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností.
Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix. Nerovnosti a poruchy podkladu (trhliny, prohlubně, výtluky, otevřené vzduchové kaverny v betonu) větší jak 5 mm nutno předem lokálně nebo celoplošně vyspravit materiály pro sanaci železobetonových konstrukcí (Cemix 1640, 1650) nebo soklovou omítkou Cemix 2030 a nechat vyschnou a vyzrát.
Při stojní aplikaci není potřeba vyrovnávat zdivo.
Na plné a dobře vyspárované zdivo není třeba nanášet vyrovnávací omítku.
Vlivem pórů v podkladu může docházet k tvorbě puchýřů, proto doporučujeme předem podklad ošetřit jednou vrstvou Cemix 1911. Tím docílíme vhodného povrchu.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte smícháním složky B se složkou A. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.
Poměr míchání složek A:B je 3:1.

Míchání

Doba míchání
3 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min

Pokyny pro zpracování

Hydroizolační stěrka: Na připravený podklad nanášejte podle zvolené konzistence štětkou, nebo nerezovým hladítkem. Nejdříve aplikujeme vtlačením do první vrstvy hydroizolační stěrky manžety, pružné těsnicí pásky Cemix do koutů, rohů a dilatací.
Poté aplikujeme celoplošně první vrstvu. Po zaschnutí aplikujte druhou vrstvu v požadované tloušťce. Tloušťka a počet vrstev musí odpovídat požadovanému stupni ochrany, resp. vlhkostnímu zatížení.
Pro strojní aplikaci použijte vhodné strojní zařízená např. WAGNER HeavyCoat 970.
Lepení: Nejprve naneste kontaktní vrstvu na podklad. Poté naneseme rovnoměrně potřebné množství stěrky pomoci zubového hladítka. To samé opakujeme na tepelný izolant a pak celoplošně přilepíme.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 3 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 3 mm
Maximální tloušťka vrstvy 4 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.2
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Spotřeba materiálu

Aplikace Tloušťka vrstvy Spotřeba (min.)
Ochrana proti vlhkosti 3 mm 3,6 kg
Ochrana proti netlakové vodě 4 mm 4,8 kg
Ochrana proti tlakové vodě do 7 m vodního sloupce s vloženou výztužnou tkaninou 4 mm 4,8 kg

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
Balení 28 kg 3 mm 7,77 m²
Balení 28 kg 4 mm 5,83 m²
Balení 32 kg 3 mm 8,88 m²
Balení 32 kg 4 mm 6,66 m²

Zpracovatelnost

60 min

Pochůznost po

8 h

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Vyrobeno z materiálu Modifikovaná anionaktivní vodní asfaltová emulze s vláknem a zušlechťujícími přísadami.
Třída reakce na oheň E,
Efl
Trvalé zatížení po 3 d

Ke stažení

Technický list
Pracovní postup - sanační omítkové systémy na vlhké zdivo
Pracovní postup - injektáže proti vzlínající vlhkosti

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.