1940
AQUASTOP ELASTIC 2K

TEKUTÁ LEPENKA 2K (4 Kg balení do vyprodání zásob)

Stop tlakové i netlakové vodě

Prémiová hydroizolace pro vysoké nároky

 • Třída CM O1P.
 • Elastomerní cementová hydroizolace: Na překlenutí trhlin. Vytváří účinnou bariéru proti síranům a chloridům.
 • Pro všechny typy minerálních podkladů podléhajících rozměrovým změnám.
 • Pro prostředí namáhané vlhkostí i s trvalým nebo kolísajícím stavem vody.
 • Odolný vůči vysokým hydrostatickým tlakům: 40 m vodního sloupce
 • Odolný vůči chlorované vodě.
 • Lze pokrýt např. keramickými obklady, přírodním a umělým kamenem apod.
 • Nevyžaduje dodatečné zakrytí: Odolnost vůči UV záření, vodě a kontaktu se zeminou.
 • Váže se i na vlhký beton.
 • Paropropustný: Difuzně otevřený.
 • Nevhodný pro dopravní zatížení smykovými silami.

Oblast použití

 • Exteriér: podlaha + stěna
 • Interiér: podlaha + stěna
 • Pro bazény

Oblast vytápění-chlazení

 • Podlaha + Stěna

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Pro hydroizolaci balkonů, teras a lodžií. Pro koupelny, bazény a wellness. pro ochranu soklových částí budov.
 • Pod keramické obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, apod CM O1P
 • Pro základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže (40m vodní sloupec), ČOV, stěny a podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí.
 • Pro ochranu železobetonových konstrukcí proti vodě, CO2 a síranům.
 • Překlenuje trhliny.
 • Bez nutnosti dalších krycích vrstev - přímý styk s vodou a odolnost vůči UV.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BCN I15 20 00 00ZN

Balení

20 kg

Produkt kód

BCN I15 04 00 00ZN

Balení

4 kg

Produkt kód

BCN I15 08 00 00ZN

Balení

8 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba podklad navlhčit nebo ošetřit penetrací Cemix 2614.
Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností.
Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix. Nerovnosti a poruchy podkladu (trhliny, prohlubně, výtluky, otevřené vzduchové kaverny v betonu) větší jak 5 mm nutno předem lokálně nebo celoplošně vyspravit materiály pro sanaci železobetonových konstrukcí (Cemix 1640,1650) nebo soklovou omítkou Cemix 2030 a nechat vyschnou a vyzrát.
Na plné a dobře vyspárované zdivo není třeba nanášet vyrovnávací omítku.
Vlivem pórů v podkladu může docházet k tvorbě puchýřů, proto doporučujeme předem podklad ošetřit jednou vrstvou Cemix 1911. Tím docílíme vhodného povrchu.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte smícháním složky B se složkou A. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Míchání

Doba míchání
3 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
5 min

Pokyny pro zpracování

Na připravený podklad nanášejte podle zvolené konzistence štětkou, válečkem nebo nerezovým hladítkem. Nejdříve aplikujeme vtlačením do první vrstvy hydroizolační stěrky manžety, pružné těsnicí pásky Cemix do koutů, rohů a dilatací.
Po té aplikujeme celoplošně první vrstvu. Po zaschnutí aplikujte druhou vrstvu v požadované tloušťce. Tloušťka a počet vrstev musí odpovídat požadovanému stupni ochrany, resp. vlhkostnímu zatížení.
Časový odstup mezi aplikacemi jednotlivých vrstev činí v běžných podmínkách u nátěru cca 6 hodin, v případě stěrkové vrstvy cca 12 hodin. Během aplikace a následných 24 hodin od jejího ukončení je nutno materiál chránit od styku s vodou (déšť, technologická voda na staveništi), přímým slunečním zářením a mrazem, které mohou způsobit jeho degradaci. Pokládka krycích vrstev na hydroizolaci jeli požadována je při běžných klimatických podmínkách možná 24 hodin od aplikace poslední vrstvy. Pro lepení obkladových prvků nutno používat výhradně lepidla třídy C2.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 2 mm
Maximální tloušťka vrstvy 3 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.7
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Spotřeba materiálu

Aplikace Tloušťka vrstvy Spotřeba (min.)
Netlaková voda / Non pressurized water 2 mm 3,4 kg
Tlaková voda do 40m / Pressurised water 40m 2 mm 3,4 kg

Zpracovatelnost

30 min

Pochůznost po

4 h

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plniva, cement, elastomery a zušlechťující přísady.
Třída reakce na oheň A2 - s1,
A2fl
Trvalé zatížení po 5 d
Počáteční tahová přídržnost v N/mm² 0.8
Vodotěsnost CM_O1P
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou v N/mm² 1
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování-rozmrazování v N/mm² 1
Objemová hmotnost v čerstvém stavu v Kg/m³ od 1800

Ke stažení

Technický list
Pracovní postup - reprofilace betonových konstrukcí
Pracovní postup - injektáže proti vzlínající vlhkosti

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.