2030
SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ

132

Zvýšená odolnost proti vodě

Podklad pod jemné omítky se zvýšenou pevností

  • Cementová jádrová omítka pro ruční omítání soklů, plotových podezdívek a opěrných zdí. Vodoodpudivá.
  • Vynikající pro místa, kde je vyžadována vyšší pevnost omítky.
  • Jako podklad pod finální omítky, např. mozaikové omítky.

Oblast použití

  • Exterier: stěna + strop
  • Interiér: stěna + strop

Oblast vytápění-chlazení

  • Stěna

Způsob zpracování

  • Pro ruční zpracování
  • Pro omítání odizolovaných soklů, krytých plotových podezdívek.
  • Na plochy, kde je požadována vyšší pevnost a tvrdost omítky.
  • Jako podklad pro keramické nebo kamenné obkladové prvky, po přestěrkování také pod mozaikové omítky apod.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC2 132 25 20 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Loading...
Loading...

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je zapotřebí: Na savé podklady použijte penetraci Cemix 2613, hladké podklady zdrsněte nebo použijte kontaktní můstek Cemix 1500 nebo Cemix 2000. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnejte vhodnými materiály Cemix a nechte vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného vrtulového mísidla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 3,75 L 4,5 L
1 kg 0,15 L 0,18 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu zedníckou lžíci nebo jiným vhodným nástrojem. Poté plochu srovnejte nahrubo stahovací latí nebo hladítkem do požadované roviny. Po zavadnutí omítky plochu ztočte hladítkem do požadované rovinnosti. Minimální doba zrání jádrové omítky se uvažuje 1 den na 1 mm nanášené vrstvy. Omítka tvoří podkladní a vyrovnávací vrstvu pro trasovou štukovou omítku s povrchovou úpravou nátěrem. V případě použití mozaikové omítky je nutné omítku nejdříve opatřit fasádní stěrkou Cemix. Omítka nesmí zůstat v žádném případě dlouhodobě neošetřena (zejména přes zimní období).

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 15 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 20 mm
Maximální tloušťka vrstvy 30 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.65
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 20 mm 0,76 m²

Zpracovatelnost

120 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, vápenný hydrát, cement a přísady zlepšující užitkové a zpracovatelské vlastnosti malty.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 2
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.3
Permeabilita vody v kapalné fázi W2
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.71
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 30
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1600
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1800

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.