2711
FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

043 bv, 043 bvj

Na tvorbu kreativních technik s prevencí trhlin

Zvýrazní jedinečnost stavby

 • S výztužnými vlákny: Eliminuje trhliny a smršťování.
 • Pro opravy staveb, které vyžadují silnou přídržnost k původnímu materiálu.
 • Vysoce flexibilní, redukuje trhliny, schopný tepelné roztažnosti při použití na ETICS.
 • Plastický: Snadno tvarovatelný, pro vytvoření jedinečných kreativních povrchových vzorů.
 • Stabilní: Při aplikaci si zachovává svůj tvar.
 • Vysoká přídržnost, ideální pro renovaci neznámých nebo problematických podkladů.
 • 0,4mm: Snadno se vyhlazuje díky své zrnitostní křivce.
 • Difuzně otevřený: Propustný pro vodní páru.
 • Ideální bílý podklad pod nátěry.
 • CS III: vysoce odolný povrch.

Oblast použití

 • Exterier: stěna + strop
 • Interiér: stěna + strop
 • Paropropustný

Oblast vytápění-chlazení

 • Stěna + Strop

Způsob zpracování

 • Pro ruční zpracování
 • Pro povrchovou úpravu jádrových omítek na stěnách a stropech. Pro vnitřní a vnější prostředí. Pro sjednoceni struktury povrchu. Pro kreativní techniky.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC3 043 25 04 02VN

Balení

25 kg

Kontakty

Konečná úprava tepelněizolační omítky

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba podklad ošetřit odpovídající penetrací. Při použití na jádrovou omítku bude použita penetrace 2613 Cemix. Pro silně savé podklady bude použita hloubková penetrace 2614 Cemix. Podklady s vyšší nasákavostí se penetrují 2x (1.nátěr penetrací ředěnou 1:1 s vodou,2.nátěr neředěnou penetrací). Při použití omítky jako finální vrstvy na zateplovací systémy bude na stěrkovou vrstvu použita penetrace pod pastovité omítky Cemix 2610. Hladké podklady zdrsnit nebo použít kontaktní můstek 8040 Cemix. V případě nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnou a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,25 L 0,29 L
25 kg 6,25 L 7,25 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu nerezovým hladítkem nebo jiným vhodným nástrojem. Uhlaďte do požadované roviny v rovnoměrné min. vrstvě. Po zavadnutí omítky plochu stočte filcovým a následně molitanovým hladítkem za současného zkrápění vodou. (docílíte rovnoměrného vzhledu povrchu).
Pro dosažení lepšího vzhledu omítky aplikujte omítku ve dvou vrstvách. Po zavadnutí povrchu první vrstvy naneste druhou vrstvu v tloušťce 1 mm. Po zavadnutí omítky plochu stočte filcovým a následně molitanovým hladítkem za současného zkrápění vodou.
U kreativních technik omítku vystrukturujte do požadovaného tvaru.
Omítka tvoří podkladní vrstvu pro nátěry Cemix. Ve vnějším prostředí nesmí omítka zůstat v žádném případě dlouhodobě neošetřena (zejména přes zimní období).

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 3 mm
Maximální tloušťka vrstvy 4 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.3
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 3 mm 6,41 m²

Zpracovatelnost

180 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Bílý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, vápenný hydrát, speciální alkalivzdorná výztužná vlákna, redispergovatelný polymer, přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,4
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.3
Permeabilita vody v kapalné fázi W2
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.49
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 20
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1350
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1550

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - provádění kreativních povrchových úprav
Pracovní postup - omítky se stěnovým vytápěním
Pracovní postup - omítání a zdění staveb z betonových skořepinových tvárnic
Pracovní postup - omítání difúzně otevřených dřevostaveb
Pracovní postup - omítání HERAKLITH stavebních systémů
Pracovní postup - omítání podkladu z velkoplošných desek
Pracovní postup - omítání pórobetonového zdiva
Pracovní postup - omítání vápenopískového zdiva
Pracovní postup - omítání zdiva z pálených bloků
Pracovní postup - tepelněizolační omítky

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.