2740
SANAČNÍ POSTŘIK

044

Na problémy s vlhkostí

Spolehlivá přídržnost pro sanační systém

 • Pro rekonstrukce vlhkých zdí díky vyšší odolnosti vůči solím a síranům.
 • K použití v rámci sanačního systému, certifikováno WTA.
 • Difuzně otevřený: Vysoce paropropustný.
 • Hrubozrnný: Poskytuje sanačním omítkám spolehlivou přídržnost.
 • Pro rovnoměrnou nasákavost.
 • Vybrané složení zrn, usnadňuje zpracování.

Oblast použití

 • Exterier: stěna + strop
 • Interiér: stěna + strop
 • Splňuje požadavky WTA
 • Paropropustný

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Kontaktní můstek pro kamenné, cihelné a smíšené zdivo před aplikaci sanačních omítek. Pro vnitřní i vnější použití.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC4 044 25 40 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Velmi savé podklady je nutno navhčit. V případě nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Spáry starého zdiva proškrábněte do hloubky cca 20 mm. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného vrtulového mísidla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,23 L 0,27 L
25 kg 5,75 L 6,75 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Při ručním aplikaci se postřik nanáší tak, aby pokryl 50-75% zdiva zednickou lžící nebo naběračkou. V maximální vrstvě 5 mm. Při strojní aplikaci doporučujeme použít stator s rotorem s vyšším stupněm opotřebení pro zajištění snadnější průchodnosti. Velice savé podklady před aplikací postřiku je nutné navlhčit vodou.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 4 mm
Maximální tloušťka vrstvy 5 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.5
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Spotřeba omítky

struktura spotřeba v kg na m²
krytí 50-75 % podkladu v tl. 4 mm 3,80
krytí 100 % podkladu (celoplošně) v tl. 4 mm 6,00

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Vydatnost
25 kg 4 mm (krytí 50-75 % podkladu) 6,58 m²
25 kg 4 mm (krytí 100 % podkladu) 4,17 m²

Zpracovatelnost

120 min

Ošetření po aplikaci

Nesavé obklady prodlužují dobu zrání.
Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, cement, vápenný hydrát a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 4
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.3
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.66
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 18
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1550
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1750

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - sanační omítkové systémy na vlhké zdivo
Pracovní postup - injektáže proti vzlínající vlhkosti

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.