2746
SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ

054

2 v 1 pro ošetření vlhkých zdí

Časová úspora, strojní zpracování

 • Jednovrstvá: Jádrová a finální sanační omítka v jednom kroku. Urychluje postup prací.
 • Vysoká schopnost ukádání solí: >40 % pórů.
 • Vynikající paropropustnost: Pro vysoušení vlhkého zdiva.
 • Strojově zpracovatelná: Pro efektivní práci.
 • Hydrofobizovaná: Vhodná i pro soklové části budov.
 • Velmi jemný povrch: 0,7 mm.

Oblast použití

 • Exterier: stěna + strop
 • Interiér: stěna + strop
 • Paropropustný

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Speciální jednovrstvá omítka pro sanaci vlhkého zdiva.
 • Jako vyrovnávací a štuková vstva.
 • Pro vysoce zasolené a vlhké konstrukce.
 • Pro kamenné, cihelné i smíšené zdivo.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC4 054 25 07 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Jednoduchá sanace vlhkého zdiva a nátěr

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba plochu navlhčit. Podklad opatři sanačním podhozem Cemix 2740. V případě nestandartních podkladů upravte vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,29 L 0,33 L
25 kg 7,25 L 8,25 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu zedníckou lžíci nebo jiným vhodným nástrojem. Poté plochu srovnejte nahrubo stahovací latí do požadované roviny. Po zavadnutí omítky plochu stočte filcovým a následně molitanovým hladítkem za součastného zkrápění vodou.
Minimální doba zrání omítky je 1 den 1 mm nanášené vrstvy. Omítka tvoří podkladní a vyrovnávací vrstvu pro nátěry, bez nutnosti aplikace štukové omítky. Omítka nesmí zůstat v žádném případě dlouhodobě neošetřena v exteriéru (zejména přes zimní období).

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 20 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 25 mm
Maximální tloušťka vrstvy 30 mm

Spotřeba

Spotřeba od
0.95
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 25 mm 1,05 m²

Zpracovatelnost

60 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, cement, vápenný hydrát a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,7
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.2
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.29
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 12
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1000
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1200
Objemová hmotnost v čerstvém stavu v Kg/m³ od 1150
Objemová hmotnost v čerstvém stavu v Kg/m³ do 1350

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - sanační omítkové systémy na vlhké zdivo
Pracovní postup - injektáže proti vzlínající vlhkosti

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.