4260
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA

Dříve 073

Vyrovnávací i finální vrstva: jeden materiál stačí!

Časová úspora, strojní zpracování

  • Jednovrstvá omítka pro vrstvy 5 - 25 mm: Ušetříte nanášení finální omítky.
  • Pro lokální opravu stávající omítky.
  • Strojově aplikovatelná: časově efektivní.
  • Vytvoření zrnité struktury povrchu filcováním.
  • Povrchová úprava nátěrem, finální tenkovrstvou omítkou nebo keramickým obkladem.

Oblast použití

  • Interiér: stěna + strop

Oblast vytápění-chlazení

  • Stěna + Strop

Způsob zpracování

  • Pro ruční a strojní zpracování
  • Pro omítání zdiva z pórobetonových tvarovek a dalšího rozměrově přesného zdiva.
  • Použití jako podklad pod interiérové nátěry a podklad pod keramické obklady.

Varianty

Druh balení

Materiál obalu

Produkt kód

Balení

Druh balení

Pytel

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC3 073 25 07 00VN

Balení

25 kg

Druh balení

Pytel

Materiál obalu

Papír

Produkt kód

BC3 073 25 07 00WN

Balení

25 kg

Druh balení

Silo

Materiál obalu

Bez balení

Produkt kód

BC3 073 00 07 00VN

Balení

1 000 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Běžně savé podklady (cihly, bloky typu THERM) navlhčit vodou do matně vlhka, na savé podklady (pórobetonové bloky) použit penetraci Cemix 2613, hladké a nesavé podklady (beton) zdrsnit nebo použít kontaktní můstek Cemix 1500. Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností.
Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnou a vyzrát.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,2 L 0,26 L
25 kg 5 L 6,5 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
3 min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu zednickou lžíci nebo jiným vhodným nástrojem. Poté plochu srovnejte nahrubo stahovací latí nebo hladítkem do požadované roviny. Po zavadnutí omítky plochu stočte filcovým nebo molitanovým hladítkem za současného zkrápění vodou. Minimální doba zrání jádrové omítky se uvažuje 1 den na 1 mm nanášené vrstvy. Omítka tvoří podkladní a vyrovnávací vrstvu pro nátěry, bez nutnosti aplikace štukové omítky. V případě použití fasádní pastovité nebo minerální omítky je nutné omítku nejdříve opatřit fasádní stěrkou Cemix.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 5 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 10 mm
Maximální tloušťka vrstvy 25 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.25
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 10 MM 2 m²

Zpracovatelnost

120 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, šedý cement, vápenný hydrát, přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti omítky.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,7
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.2
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.42
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 18
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1200
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1500

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.