5510
NIVELA COMFORT 20MPa

060

Pro podlahové vytápění

Spolehlivá samonivelace i do vlhkých prostor

 • Samonivelační: Vysoká tekutost a snadá aplikace. Pro dokonale rovný podklad pod podlahové kryty.
 • Tloušťka vrstvy 2-10mm, lokálně až 15 mm, v jednom kroku.
 • Vhodná do vlhkých prostor, jako jsou koupelny.
 • Vhodná pro podlahové vytápění.
 • Pochozí po 6-8 hodinách.
 • Obkladatelná po 4 dnech.
 • 20MPa pro obytnou výstavbu.

Oblast použití

 • Interiér: podlaha
 • Do vlhkých prostor

Oblast vytápění-chlazení

 • Podlaha

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Pro vyrovnání podlah v interiéru před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, plovoucích podlah, PVC, koberců apod.).
 • Pro vyrovnání betonových podlah.
 • Pro zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení, včetně vyrovnání povrchů cementových potěrů se zabudovaným teplovodním vytápěním.
 • Hmota se nedoporučuje pro vysoce zátěžové podlahy a podlahy zatížené pojezdem; není určena jako konečná užitková vrstva.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC0 060 25 07 00VN

Balení

25 kg

Viz tento podobný produkt


5520
NIVELA POLYMER 20MPa

Pro podlahy doma a v kanceláři

Vyrovnání podlahy pod podlahové krytiny

 • Samonivelační vlastnosti pro dokonale rovné podlahy.
 • 20 MPa: pro lehká zatížení do 1 t v obytných a kancelářských budovách, lehkých provozech a garážích.
 • Před pokládkou parket a jiných krytin. Použitelná také jako finální vrstva.
 • Tloušťka aplikační vrstvy 2-20 mm, pro vyrovnání větších nerovností.
 • Odolná proti obrusu a bodovému zatížení kolečky kancelářských židlí, ručních vozíků apod. s plastovými nebo pryžovými kolečky.
Kontakty

Vyrovnání podlahy

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použit penetraci Cemix 5400, hladké podklady zdrsnit nebo použit kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Velké nerovnosti podkladu dopředu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnou a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 5 L 5,5 L
1 kg 0,2 L 0,22 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Po rovnoměrném rozlití na podkladní plochu se vrstva vyrovná, rozprostře dle potřeby do požadované tloušťky pomocí rakle s jemným zubem nebo stěrkou. Položená směs se následně odvzdušní ježkovým válečkem, který současně napomáhá její nivelizaci. V případě strojního zpracování se míchání provádí např. zařízením m-tec duo-mix s příslušenstvím doporučeným výrobcem pro aplikace podlahových samonivelačních hmot. Vyústění hadice je nutné osadit sítkem pro zachytávaní nečistot.
Stěrkou lze provádět zalévání topných elektrických podlahových rohoží, a to pouze za podmínek striktního dodržování náběhových cyklů udávaných výrobcem topných rohoží. Vrstva krycí stěrky musí být min. trojnásobkem tloušťky vyhřívaného kabelu. Lokální vyrovnáni nerovností může být až do 15mm.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 4 mm
Maximální tloušťka vrstvy 10 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.7
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 4 MM 3.68

Zpracovatelnost

20 min

Pochůznost po

6 h

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout po dobu 24h přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Povrch je pochozí za cca 6-8 hodiny po aplikaci, plné zatížení po položení podlahových krytin. Pokládání podlahových krytin lze provádět po vyschnutí stěrky na požadovanou hodnotu podle ČSN 74 4505. V běžných podmínkách stěrka vyžaduje pro vyschnutí do rovnovážné vlhkosti 1 den na 1-2 mm tloušťky.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plniva, hydraulická pojiva, redispergovatelný polymer a další přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti.
Třída reakce na oheň A1fl
Maximální velikost zrna v mm 0,7
Trvalé zatížení po 72 h
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 20 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm² 5 N/mm²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 1.2
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1850
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 2050
Uvolňování korozivních látek CT

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - samonivelační podlahové stěrky
Pracovní postup - podlahový nátěrový systém

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.