5570
NIVELA RAPID 25MPa

Dříve 200 j

Pro dokonale rovné podlahy pod vinyl, PVC

Rychletuhnoucí, pochozí po 4 h

 • Samonivelační stěrka pro dokonale rovné podlahy. Vyrovnává nerovnosti o tloušťce 1-30 mm.
 • Rychle tuhne: Pochozí po 4 hodinách při tloušťce vrstvy 10 mm.
 • Vhodná pro zatížení valivým třením: Odolná vůči kolečkům kancelářských židlí.
 • Na bázi sádry: Vysoce pružná a omezující tvorbu trhlin, umožňující tepelnou roztažnost.
 • Vhodná pro anhydritové potěry (Calciumsulfat).
 • Vytváří hladký a kompaktní povrch, ideální pro tenké vinylové krytiny.
 • Vhodná na nízkoprofilové podlahové vytápění.
 • Vhodná pro rekonstrukce podlah k vytvoření podkladu na starých potěrech se zbytky vodonerozpustných lepidel.

Oblast použití

 • Interiér: podlaha

Oblast vytápění-chlazení

 • Podlaha

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Pro vyrovnání podlah v interiéru před pokládkou podlahových krytin (dlažby, plovoucích podlah, parket, koberců, PVC apod.) při výstavbě bytů, kancelářských prostor, správních budov, hotelů, škol apod.
 • Pro zalévání elektrických topných registrů a pro zalévání vybraných teplovodních nízkoprofilových topných registrů.
 • Jako sdružená vyrovnávací podlahová vrstva na betony, cementové potěry nebo potěry na bázi síranu vápenatého (anhydrit).
 • Pro vyrovnání lehčených potěrů a problematických podkladů.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC0 200 25 04 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Nízkoprofilové podlahové vytápění

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použit penetraci Cemix 5400, hladké podklady zdrsnit nebo použit kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Velké nerovnosti podkladu dopředu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnou a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 5,5 L 6 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
3 min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Po rovnoměrném rozlití na podkladní plochu se vrstva vyrovná, rozprostře dle potřeby do požadované tloušťky pomocí rakle s jemným zubem nebo stěrkou. Položená směs se následně odvzdušní ježkovým válečkem, který současně napomáhá její nivelizaci. V případě strojního zpracování se míchání provádí např. zařízením m-tec duo-mix s příslušenstvím doporučeným výrobcem pro aplikace podlahových samonivelačních hmot. Vyústění hadic je nutné osadit sítkem pro zachytávaní nečistot.
Stěrkou lze provádět zalévání topných elektrických podlahových rohoží, a to pouze za podmínek striktního dodržování náběhových cyklů udávaných výrobcem topných rohoží. Vrstva krycí stěrky musí být min. trojnásobkem tloušťky vyhřívaného kabelu.
Při vícevrstvém lití stěrky je nutno předchozí vrstvu nechat vyschnout (na hodnotu nejvyšší dovolené vlhkosti max. 0,5 % hmotn.), povrch podkladu přebrousit, vysát a napenetrovat penetrací Cemix 5400.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 1 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 5 mm
Maximální tloušťka vrstvy 30 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.7
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 5 MM 2.9 m²

Zpracovatelnost

20 min

Pochůznost po

4 h

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout po dobu 24h přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Povrch je pochozí za cca 4 hodiny po aplikaci, plné zatížení po položení podlahových krytin. Pokládání podlahových krytin lze provádět po vyschnutí stěrky na požadovanou hodnotu podle ČSN 74 4505. V běžných podmínkách stěrka vyžaduje pro vyschnutí do rovnovážné vlhkosti 1 den na 1-2 mm tloušťky.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Sádra
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, síran vápenatý a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti hmoty.
Třída reakce na oheň A1fl
Maximální velikost zrna v mm 0,4
Trvalé zatížení po 7 d
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 25 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech v N/mm² 5 N/mm²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 1.05
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1700
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1900
Uvolňování korozivních látek CA

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.