9320
BETON DRENÁŽNÍ

310

Dokonalý podklad pod dlažbu

Vodopropustný a vysoce odolný

 • Vodopropustný: Umožňuje odtok vody do půdy a uchování v podloží, pro zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou.
 • Podporuje vysychání zdiva a zabraňuje poškození mrazem.
 • Vysoce odolný: Zatížitelný až 1,6 t.
 • Zabraňuje podmáčení, a to i u zahradních zídek s tlakovou vodou na svazích.
 • K vytvoření drenáže.
 • K odvádění vody zvenčí, aby nemohla pronikat do sklepních zdí.
 • Drenážní vrstva, která chrání izolaci před poškozením běžným štěrkovým zásypem.

Oblast použití

 • Exteriér: podlaha
 • Interiér: podlaha
 • Do vlhkých prostor

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Pro vytvoření vodopropustného betonu – C 12/15.
 • Pro podkladní drenážní vrstvy.
 • Vhodný podklad pro přírodní kámen.

Varianty

Materiál obalu

Produkt kód

Balení

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC0 310 25 40 00VN

Balení

25 kg

Materiál obalu

Papír

Produkt kód

BC0 310 25 40 00WN

Balení

25 kg

Kontakty

Loading...
Loading...

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, únosný bez uvolňujících se částic. Nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Musí odpovídat předpokládané zátěži povrchových úprav. Podmínkou je dostatečná propustnost podkladu, u vodonepropustných vrstev spád zajišťující odvod prosakující vody.

Příprava podkladu

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů.
Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý.
Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý.
Podklad musí být objemově stabilní.
Drenážní (mezerovitý) beton se pokládá na upravenou podkladní nebo ochrannou vrstvu, v případě drenážních výplní na fólie nebo geotextilie.
Před pokládkou drenážního (mezerovitého) betonu se podklad zvlhčí, aby neodnímal vlhkost z namíchané směsi.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství
1 kg 0,06 L
25 kg 1,5 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min

Pokyny pro zpracování

Hmotu rozprostřete na připravený podklad a zhutněte např. údery hladítka. Potom plochu srovnejte latí do roviny a zahlaďte plastovým případně ocelovým hladítkem. Výhodou je možnost stahování pomocí vibrační latě.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 50 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 100 mm
Maximální tloušťka vrstvy 150 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.8
Spotřeba do
2
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Minimální vydatnost Maximální vydatnost
25 kg 100 mm 0.13 m² 0.14 m²

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Vrstvu je třeba udržovat ve vlhkém stavu nejméně 7 dní od položení (mlžením vodou, překrytím plastovou fólií nebo tkaninou).
Podkladní vrstvu z drenážního (mezerovitého) betonu je třeba chránit před zanesením zeminou a jinými nečistotami, je nutné vyloučit jízdu vozidel, s výjimkou nutného organizovaného rovného přímého pojíždění při provádění navazující povrchové (užitné) vrstvy. Nesmí být ponechána v průběhu zimních měsíců bez překrytí další vrstvou.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, cement a přísady zlepšující užitné a zpracovatelské vlastnosti výrobku.
Třída reakce na oheň A1fl
Maximální velikost zrna v mm 4
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 15 N/mm²
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 2000

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.