LB Cemix, s.r.o.

  Produkty značky Cemix

  Tekutá lepenka 2K
  Dříve
  Tekutá lepenka 2K

  1940

  AQUASTOP ELASTIC 2K

  Stop tlakové i netlakové vodě

  Prémiová hydroizolace pro extremní nároky na zatížení vlhkostí

  Třída CM O1P.
  Elastomerní cementová hydroizolace: Na překlenutí trhlin. Vytváří účinnou bariéru proti síranům a chloridům.
  Pro všechny typy minerálních podkladů podléhajících rozměrovým změnám.
  Pro prostředí namáhané vlhkostí i s trvalým nebo kolísajícím stavem vody.
  Odolný vůči vysokým hydrostatickým tlakům: 40 m vodního sloupce
  Odolný vůči chlorované vodě.
  Lze pokrýt např. keramickými obklady, přírodním a umělým kamenem apod.
  Nevyžaduje dodatečné zakrytí: Odolnost vůči UV záření, vodě a kontaktu se zeminou.
  Váže se i na vlhký beton.
  Paropropustný: Difuzně otevřený.
  Nevhodný pro dopravní zatížení smykovými silami.

  Poznámka: Bezpečnostní list a prohlášení o vlastnostech na vyžádání: ZDE

  Prodejní místa