2702
VNĚJŠÍ ŠTUK JEMNÝ

023 j

Finální vrstva s jemnou strukturou

Snadná aplikace

  • Snadné zpracování: S vybraným složením zrna.
  • Jemná struktura, 0,4 mm. Snadno se s ním pracuje.
  • Snížená spotřeba barvy díky jemné zrnitosti.
  • Obsahuje přísady, které usnadňují aplikaci.
  • Vysoká přídržnost i na problematických podkladech.

Oblast použití

  • Exterier: stěna + strop
  • Interiér: stěna + strop

Oblast vytápění-chlazení

  • Stěna

Způsob zpracování

  • Pro ruční a strojní zpracování
  • Pro povrchovou úpravu jádrových omítek na stěnách a stropech. Pro vnitřní a vnější prostředí. Pro sjednoceni struktury povrchu.

Varianty

Materiál obalu

Produkt kód

Balení

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC3 023 25 04 00VN

Balení

25 kg

Materiál obalu

Papír

Produkt kód

BC3 023 25 04 00WN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba savý podklad ošetřit penetrací 2613 Cemix. Pro silně savé podklady bude použita hloubková penetrace 2614 Cemix. Podklady s vyšší nasákavostí se penetrují 2x (1.nátěr penetrací ředěnou 1:1 s vodou,2.nátěr neředěnou penetrací). Hladké podklady zdrsnit nebo použít kontaktní můstek 8040 Cemix. V případě nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnou a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,27 L 0,31 L
25 kg 6,75 L 7,75 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na plochu nerezovým hladítkem nebo jiným vhodným nástrojem. Uhlaďte do požadované roviny v rovnoměrné min. vrstvě. Po zavadnutí omítky plochu stočte filcovým a následně molitanovým hladítkem za součastného zkrápění vodou. Omítka tvoří podkladní vrstvu pro nátěry Cemix. Ve vějším prostředí nesmí omítka zůstat v žádném případě dlouhodobě neošetřena (zejména přes zimní období).

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 3 mm
Maximální tloušťka vrstvy 4 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.3
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 3 mm 6,41 m²

Zpracovatelnost

150 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, vápenný hydrát, cement, přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti omítky.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,4
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.2
Permeabilita vody v kapalné fázi W1
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.45
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 20
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1250
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1550

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup - omítání pórobetonového zdiva
Pracovní postup - omítání vápenopískového zdiva
Pracovní postup - omítání zdiva z pálených bloků

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.