4611
HLINĚNÁ ZDICÍ MALTA A OMÍTKA

Dříve 482

Přírodní a ekologická

Pro zdravé a komfortní bydlení

 • Zvyšuje přirozený komfort bydlení: Prodyšná, vyrovnává vlhkost, reguluje klima v místnosti, akumuluje teplo.
 • Pro ekologické stavby (např. dřevostavby, slaměné domy).
 • Obsahuje pouze přírodní materiály.
 • Mnohem nižší uhlíková stopa než cementové a vápenné malty.
 • 2v1: Pro zdění a omítání.

Oblast použití

 • Interiér: stěna + strop
 • Vhodné pro památky a historické objekty
 • Paropropustný

Oblast vytápění-chlazení

 • Stěna + Strop

Způsob zpracování

 • Pro ruční zpracování
 • Pro výstavbu a rekonstrukci hliněných staveb.
 • Pro omítání hliněných stavebních prvků a všech klasických stavebních materiálů.
 • Pro povrchovou úpravu slaměných a dřevěných podkladů.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC2 482 25 20 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Omítání nepálených cihel

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách: Nepálené, pálené zdivo a savé podklad důkladně nalhčit a opatřit "falešným kontaktním můstkem" provést postřik z Cemix 4612. Betony a přechody materiálů opatřit Cemix 4610. Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,18 L 0,22 L
25 kg 4,5 L 5,5 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
5 min
Odstoj
5 min

Pokyny pro zpracování

Zdění: Malt rovnoměrně rozprostřít na navlhčené cihly. Cihlu usadit a vyrovnat.
Omitání: Omítku aplikovat na plochu zedníckou lžíci nebo jiným vhodným nástrojem. Poté plochu srovnat nahrubo stahovací latí nebo hladítkem do požadované roviny. Po zavadnutí omítky plochu ztočit hladítkem do požadované rovinnosti. Minimální doba zrání jádrové omítky se uvažuje 1 den na 1 mm nanášené vrstvy. Omítka tvoří podkladní a vyrovnávací vrstvu pro štukovou omítku.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 10 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 15 mm
Maximální tloušťka vrstvy 20 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.65
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 15 MM 1.01 m²

Zpracovatelnost

180 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Jíl
Vyrobeno z materiálu Kamenivo, přírodní hlína, celulóza a skelná vlákna.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 2
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.1
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.71
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 25
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1600
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1800

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.