4612
HLINĚNÁ OMÍTKA STROJNÍ

Dříve 412

Přírodní a ekologická jádrová omítka

Časová úspora, strojní zpracování

 • Zvyšuje přirozený komfort bydlení: Prodyšná, vyrovnává vlhkost, reguluje klima v místnosti, akumuluje teplo.
 • Obsahuje pouze přírodní materiály: Pro ekologické stavby (např. dřevostavby, slaměné domy).
 • Mnohem nižší uhlíková stopa než cementové a vápenné malty.
 • Strojově zpracovatelná: Pro efektivní postup prací na větších plochách.

Oblast použití

 • Interiér: stěna + strop
 • Vhodné pro památky a historické objekty
 • Paropropustný

Oblast vytápění-chlazení

 • Stěna + Strop

Způsob zpracování

 • Pro strojní zpracování
 • Pro výstavbu a rekonstrukci hliněných staveb.
 • Pro omítání hliněných stavebních prvků a všech klasických stavebních materiálů.
 • Pro povrchovou úpravu slaměných a dřevěných podkladů.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC2 412 25 12 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách: Nepálené, pálené zdivo a savé podklad důkladně nalhčit a opatřit "falešným kontaktním můstkem" provést postřik z Cemix 4612. (spotřeba jako postřik - cca. 3,2 Kg/m2) Betony a přechody materiálů opatřit Cemix 4610. Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte ve vhodném strojním zařízení s předepsaným množství vody.
K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,28 L 0,32 L
25 kg 7 L 8 L

Míchání

Doba míchání
min
Rychlost otáčky/min.
min
Odstoj
min

Pokyny pro zpracování

Omítku aplikujte na navlhčenou plochu. Poté plochu srovnejte nahrubo stahovací latí nebo hladítkem do požadované roviny. Po zavadnutí omítky plochu stočte hladítkem do požadované rovinnosti. Minimální doba zrání jádrové omítky se uvažuje 1 den na 1 mm nanášené vrstvy. Omítka tvoří podkladní a vyrovnávací vrstvu pro štukovou omítku

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 10 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 15 mm
Maximální tloušťka vrstvy 20 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.25
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 15 MM 1.33 m²

Zpracovatelnost

180 min

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Jíl
Vyrobeno z materiálu Kamenivo, přírodní hlína, celulóza a skelná vlákna.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 1,2
Přilnavost po uložení v suchu v N/mm² 0.1
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.42
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 15
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1200
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1500

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.