8120
AQUASTOP RAPID 2K

CEMELASTIK EX 2K

Rychlá hydroizolační stěrka do exteriéru

Pro bazény, balkóny a terasy

 • Vysoce flexibilní: dvousložková hydroizolace.
 • Lehčená: nízká spotřeba.
 • Přemostění trhlin: i při nízkých teplotách.
 • Pro bazény: odolná tlakové vodě.

Oblast použití

 • Exteriér: podlaha + stěna
 • Interiér: podlaha + stěna
 • Pro bazény

Oblast vytápění-chlazení

 • Podlaha + Stěna

Způsob zpracování

 • Pro ruční a strojní zpracování
 • Pro bazény, wellness a velkokapacitní kuchyně.
 • Pro hydroizolaci pod obklady a dlažby ve veřejných a soukromých budovách.
 • Pro ochranu soklových částí budov.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BCN I13 10 00 00VN

Balení

10 kg

Kontakty

Loading...
Loading...

Hydroizolační stěrka do bazénu a v časové tísni

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní. Musí být zajišťěna opatření proti vzlínající vlhkosti.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použit penetraci Cemix 2614, hladké podklady zdrsnit nebo použit kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnou a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do tekuté složky a jejim smíchání.
(Integrované balení (10 kg) obsahuje dva pytle po 5 kg suché a tekuté složky, které smícháme v poměru 1 : 1.)
Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Na připravený podklad nanášejte podle zvolené konzistence štětkou, válečkem nebo nerezovým hladítkem. Nejdříve aplikujeme vtlačením do první vrstvy hydroizolační stěrky manžety, pružné těsnicí pásky Cemix do koutů, rohů a dilatací.
Po té aplikujeme celoplošně první vrstvu. Po zaschnutí aplikujte druhou vrstvu v požadované tloušťce. Tloušťka a počet vrstev musí odpovídat požadovanému stupni ochrany, resp. vlhkostnímu zatížení.
Časový odstup mezi aplikacemi jednotlivých vrstev činí v běžných podmínkách je cca 2-4 hodiny. Během aplikace a následných 4 hodin od jejího ukončení je nutno materiál chránit od styku s vodou (déšť, technologická voda na staveništi), přímým slunečním zářením a mrazem, které mohou způsobit jeho degradaci. Pokládka krycích vrstev na hydroizolaci je při běžných klimatických podmínkách možná 4 hodin od aplikace poslední vrstvy. Pro lepení obkladových prvků nutno používat výhradně lepidla třídy C2.
Aplikační tloušťky a spotřeba dle zatížení:

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 2 mm
Maximální tloušťka vrstvy 3 mm

Spotřeba

Spotřeba od
2.5
Spotřeba do
3.7
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²

Spotřeba materiálu

Aplikace Tloušťka vrstvy Spotřeba (min.)
Pressurized_water_3_m 2,5 mm 3,1 kg
Pressurised_water_50_m 3 mm 3,7 kg
Non_pressurized_water 2 mm 2,5 kg
Humidity_protection 2 mm 2,5 kg

Vydatnost

Spotřeba materiálu Jednotka Vydatnost
10 kg layer 4

Zpracovatelnost

45 min

Pochůznost po

2 h

Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.
Před aplikací krytu je nutno hydroizolaci chránit před hrubým mechanickým poškozením a před agresivními chemickými činidly (silné zásady, kyseliny, organická rozpouštědla).

Pokyny k nástrojům a čištění

Aplikační nástroje a nářadí musíte důkladně omýt čistou vodou.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plniva, cement, vylehčená plniva, polymerní disperze a zušlechťující přísady.
Trvalé zatížení po 3 d
Počáteční tahová přídržnost v N/mm² 0.5
Vodotěsnost CM_O2P
Průsak tlakovou vodou při 150 kPa v mm 0 mm
Poměr prodloužení v % 50%
Schopnost přemostění trhliny za nízké teploty (-5°C) v mm 0.75
Schopnost přemostění trhliny za velmi nízké teploty (-20°C) v mm 0.75
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou v N/mm² 0.5
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou v N/mm² 0.5
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování-rozmrazování v N/mm² 0.5
Pevnost v tahu v N/mm² 1MPa

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě
Pracovní postup

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.