8270
LEPIDLO FLEX C2FTS1

Vylepšená receptura- S1

Rychletuhnoucí, pro plochy s velkým provozem

Pochozí po 4 hodinách

 • Rychlé (F): Po 3-4 hodinách je pochozí a spárovatelné. Pro opravy v místech s vysokou frekvencí pohybu osob (chodby, schodiště).
 • Tixotropní (T): snížený skluz. Udržuje obklady v stabilní poloze.
 • C2: Vhodná pro oblasti s dynamickým zatížením, např. paletové vozíky bez ocelových kol.
 • S1: flexibilní, pro problematické podklady a sluněné plochy.
 • Jemná zrnitost 0,4 mm: Krémová konzistence, snadná a hladká aplikace.
 • Pro všechny savé i nesavé keramické obklady a dlažby.
 • Vhodná pro venkovní použití: Odolný proti mrazu.

Oblast použití

 • Exteriér: podlaha + stěna
 • Interiér: podlaha + stěna
 • Do vlhkých prostor

Oblast vytápění-chlazení

 • Podlaha + Stěna

Způsob zpracování

 • Pro ruční zpracování
 • Ideální pro lepení za provozu (chodby, schodiště apod.).
 • Pro keramické obklady s nízkou, střední a vysokou nasákavostí.
 • Vhodné pro plochy s dynamickým zatížením, např. paletové vozíky bez ocelových koleček.

Varianty

Produkt kód

Balení

Produkt kód

BC5 195 25 04 00VN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní a musí mít požadovanou rovinnost.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použit penetraci Cemix 2614, hladké podklady zdrsnit nebo použit kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandartních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnou a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného vrtulového mísidla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 5 L 5,5 L
1 kg 0,2 L 0,22 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Nejprve naneste tenkou vrstvu lepidla na podklad pomocí hladké hrany hladítka. Poté naneste dostatečné množství lepidla pro požadovanou vrstvu zubovým hladítkem, pokud možno v jednom směru.
Pokládejte obklad do doby, která je uvedena jako otevřený čas.
Při překročení této doby na nanesené lepidlo neobkládejte. Nanesené lepidlo musí být v tomto případě odstraněno.
Na nerovné podklady použijte postup buttering floating: Naneste lepidlo podle popisu i na rubovou stranu dlaždice.
Očistěte obklad od čerstvého lepidla pomocí houbového hladítka a čisté vody.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 3 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 6 mm
Maximální tloušťka vrstvy 12 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.5
Spotřeba do
6
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m²

Otevřený čas (odpovídající EN 12004)

10 min

Zpracovatelnost

30 min

Pochůznost po

4 h

Ošetření po aplikaci

Nesavé obklady prodlužují dobu zrání.
Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Po skončení ihned omyjte nářadí čistou vodou. Zaschlé zbytky odstraňte mechanicky.
Menší nánosy lze odstranit octem (zředěnou kyselinou octovou) nebo speciálním čističem cementových nátěrů.

Technická data

Hlavní pojivo Šedý cement
Vyrobeno z materiálu Kamenivo, cement, redispergovatelný polymer a zušlechťující přísady.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 0,4
Trvalé zatížení po 1 d
Tahová přídržnost po ponoření do vody v N/mm² 1
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí v N/mm² 1
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení v N/mm² 1
Prvotní tahová přídržnost (nejvýše po 6 hodinách) v N/mm² 0,5
Pevnost v tahu po uložení v suchu v N/mm² 1
Prodloužená doba zavadnutí po 10 min. 0.5
Skluz 0,5 mm

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.