9070
POKRÝVAČSKÁ MALTA

171 + 171b

Ochrana střechy

Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, dlouhá životnost

  • Vápenocementová střešní malta pro osazování hřebenáčů, krajovek a úžlabinových tvarovek z pálené keramiky nebo betonu, obvykle na historicky cenných budovách.
  • Obsahuje přísady zvyšující trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Obsahuje výztužná vlákna, eliminuje praskání.
  • K dispozici v bílé a šedé barvě.

Oblast použití

  • Exteriér: strop
  • Vhodné pro památky a historické objekty

Způsob zpracování

  • Pro ruční zpracování
  • Pro osazování hřebenových, krajových a úžlabinových tvarovek z pálené keramiky nebo betonu na střechách a opěrných zdích.

Varianty

Barva

Produkt kód

Balení

Barva

šedá

Produkt kód

BC1 171 25 12 00VN

Balení

25 kg

Barva

bílá

Produkt kód

BC1 171 25 12 0BVN

Balení

25 kg

Kontakty

Pokyny pro zpracování

Zjistit více technických detailů zpracování tohoto produktu.

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách, zejména za teplého počasí, prvky dostatečně navlhčete, aby malta předčasně nevyschla.
Za chladného počasí musí být prvek naopak suchý.
Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi je použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomoci pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

Spotřeba vody

Množství Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,19 L 0,22 L
25 kg 4,75 L 5,5 L

Míchání

Doba míchání
5 min
Rychlost otáčky/min.
800x/min
Odstoj
3 min

Pokyny pro zpracování

Maltu nanášejte ručně na předem navlhčené střešní tvarovky. tak, aby při usazení tvarovek došlo k vytlačení malty. Přebytečnou maltu ořízněte zednickou lžíci a plochu uhlaďte do požadovaného tvaru.

Tloušťka vrstvy

Minimální tloušťka vrstvy 5 mm
Doporučená tloušťka vrstvy 7 mm
Maximální tloušťka vrstvy 20 mm

Spotřeba

Spotřeba od
1.6
Spotřeba do
-
Spotřeba materiálu v měrné jednotce
kg/m2/mm

Vydatnost

Spotřeba materiálu v Jednotka Vydatnost
25 kg 7 mm 2.23 m²

Zpracovatelnost

90 min

Ošetření po aplikaci

Vyhněte se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

Technická data

Hlavní pojivo Bílý cement
Vyrobeno z materiálu Minerální plnivo, cement (bílý), vápenný hydrát a speciální přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.
Třída reakce na oheň A1
Maximální velikost zrna v mm 1,2
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm² 2,5 N/mm²
Tepelná vodivost λ v W/(m.K) 0.66
Faktor difúzního odporu pro vodní páru (µ) 35
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ od 1550
Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu v Kg/m³ do 1750

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech / o shodě

Můžeme vám pomoci?

Pokud hledáte technické poradenství, potřebujete znát bližší informace k produktu či radu při jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolejte nám: 800 022 848

Jsme tu pro vás na bezplatné lince od pondělí do pátku od 7:30 do 15:00.

Máte raději písemný kontakt? Napište nám na email: info@cemix.cz nebo vyplňte kontaktní formulář.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Abyste mohli formulář odeslat, udělejte nejprve souhlas s načtením služby reCAPTCHA.