LB Cemix, s.r.o.

  Podpora

  Poradna - řešení problémů - Lepení keramických obkladů

  6. 5. 2014

  Dobrý den, koupelna je vystavěná z ytongu a bude obložena obklady po celé stěně až ke stropu. Prosím zda doporučujete nanést perlinku, následně omítku a poté lepidlo na obklady? Obkladač zastává nanesení pouze lepidla bez omítek a perlinky, děkuji za odpověď.

   

  Především je potřeba brát zřetel na to, že; základním předpokladem správného postupu pro povrchovou úpravu Ytongu, je jeho zbytková vlhkost pod hranicí 10 % Pórobeton je totiž velmi náchylný k smršťování během vysychání. Je-li aplikována jakákoli povrchová úprava na příliš vlhké zdivo, hrozí vlivem smršťování její poškození. Armování včetně síťoviny se provádí předem proto, aby byl eliminován přenos tohoto smršťování do omítkových vrstev.

  Je-li pórobetonové zdivo dostatečně vyschlé, smršťování v takovém případě nehrozí a síťovina tudíž není zapotřebí.

  Omítky se používají pro vyrovnání podkladu – pokud je zdivo rovné natolik, aby umožnilo bezproblémové lepení obkladů, není omítek zapotřebí – ovšem pouze v suchých prostorách.

  V daném případě se však jedná o koupelnu. Jak bylo zmíněno výše, je pórobeton citlivý na vlhkost a obklad sám o sobě není vodotěsný, proto je nutné v místech zatížených stékající vodou provést před započetím lepení hydroizolaci – Cemix CEMELASTIK IN. Tu by bylo ovšem velmi obtížné aplikovat na holé zdivo, jelikož hydroizolace představuje pouze tenkou vrstvu, která by těžko celistvě překryla i drobné prohlubně a nerovnosti zdiva. V případě plánované aplikace hydroizolace tedy doporučujeme nejprve provést přestěrkování výrobkem Cemix 155Vyrovnávací stěrka MULTI (pokud je zdivo dostatečně vyschlé, není zapotřebí vkládat síťovinu) nebo případně provést vyrovnání zdiva Cemix Jednovrstvou omítkou strojní a ruční – to v případě potřeby vyrovnání větších nerovností (nad 5 mm).

  František Kubíček, DiS. - specialista marketingu