Fasáda
Správně zateplený dům může výrazně ušetřit náklady na energii
S novou fasádou je úzce spojeno i její zateplování. Věděli jste, že správně zateplený dům může výrazně ušetřit náklady na energii? V Cemixu nabízíme kompletní zateplovací systémy pro domy a byty, které nejen snižují náklady, ale také přispívají k ochraně životního prostředí. 2000 FACADE SYSTEM nabízí vše, co potřebujete pro funkční a esteticky dokonalou fasádu – omítky, nátěry, lepidla, fasádní izolace pro zateplení domu, materiály pro renovaci a ošetření fasád, hmoty pro vytváření kreativních povrchů.
Účinně izoluje a šetří náklady na energii
Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

V souvislosti s rostoucími náklady na energii a vzrůstajícím povědomím o ekologii má renovace budov pro energetickou účinnost stále větší význam. Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) je osvědčeným přístupem ke snížení energetické náročnosti budovy. Nižší spotřeba energie redukuje náklady na vytápění, chlazení a snižuje emise CO2. 

Komplexně zateplená fasáda řeší únik tepla jak v ploše, tak v místech vzniku tepelných mostů.

Zvýšení povrchové teploty vnitřních stěn a tím minimalizace rozdílu teplot v budově přispívá k vytvoření příjemného a rovnoměrného vnitřního klimatu uvnitř budovy a snižuje riziko kondenzace na vnitřních stěnách.

Vnější kontaktní zateplovací systém zahrnuje různé vrstvy na sebe navazujících stavebních materiálů. Vhodně zvolenou skladbou zateplovacího systému na vnější stranu fasády budovy se minimalizuje ztráta tepla. 

Správná volba materiálů je zásadní pro zajištění dlouhodobých výhod systému. ETICS je investicí, která se dlouhodobě vyplatí majitelům budov a přispívá i k ochraně životního prostřed.

Ochrana fasády

ETICS tvoří obálku budovy. Poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy, jako jsou déšť a vítr, tepelné namáhání, UV záření a další environmentální faktory. Vhodnou skladbou lze vytvořit mechanicky odolnou fasádu, která prodlužuje životnost budovy a minimalizuje nutnost údržby.

ETICS vytváří estetický vzhled

Zateplovací systém nabízí různé možnosti designu, které umožňují přizpůsobit fasádu individuálním preferencím zadavatele. To může být atraktivní možností pro majitele budov, kteří chtějí investovat do modernizace budovy, využít programy státních dotací a zároveň zvýšit atraktivitu pronájmu nemovitosti.

Izolační materiál

Kvalitní izolační materiály, jako je expandovaný polystyren (EPS), extrudovaný polystyren (XPS) nebo minerální vlna (MW), nabízejí účinnou izolaci a nízkou tepelnou vodivost. Správný výběr materiálů je klíčový pro účinnost a trvanlivost ETICS. Samotná minerální vlna může hrát roli v ekologické udržitelnosti jako materiál, který je šetrný k životnímu prostředí a dlouhodobě udržitelný. V oblasti soklu a místech v kontaktu se zeminou jsou materiály typu XPS (extrudovaný polystyren) správnou volbou. Materiály odolné proti vlhkosti nebo materiály s difuzní propustností jsou pak zásadní pro zabránění poškození a vzniku plísní.

Pro všechny typy budov platí přísné požární předpisy i v oblasti izolačních materiálů, které zajištují bezpečnost budovy a jejích obyvatel. Zde hraje roli typ a výška budovy, její využití a další provozní faktory.

Montáž systému

Všechny zateplovací systémy Cemixtherm jsou navrženy tak, aby se s nimi snadno pracovalo a umožnily bezproblémovou montáž. Nicméně k řádné montáži ETICS je třeba pečlivé plánování a profesionálního provedení. 

Příprava podkladu: Povrch fasády se očistí a vyhladí. Nanese se na něj základní nátěr, aby byla zajištěna optimální přilnavost izolačních materiálů. Poškození se opraví, aby se vytvořil nosný podklad.

Na izolant se po obvodu do 2-3 vnitřních bodů („buchet“) nanese lepicí stěrka. Kromě toho se izolant ještě připevní mechanicky šesti hmoždinkami na čtvereční metr.

Cemix nabízí také lepicí tmel pro montáž bez hmoždinek. Po zabroušení případných přesahujících hran izolačních desek se připevní profily, nainstalují okapnice a osadí střešní spoje. Do nanesené lepicí stěrky se vtlačí výztužná tkanina, aby byl systém stabilizovaný při tepelné roztažnosti a zabránilo se vzniku trhlin. 

V závislosti na použitém izolačním materiálu jsou použity různé druhy omítky v různých tloušťkách. Nakonec je nanesena finální omítka, která vytvoří požadovaný vzhled fasády. Probarvené pastovité omítky ušetří nutnost nanášení probarveného nátěru. 

Volba barvy fasády je zásadní pro tepelnou roztažnost fasády. 

K dokončovacím pracím patří utěsnění spojů a dilatačních spár u oken, dveří a také na střeše.